Experimenty s Vernierem

Kliknutím zobrazíte experimenty pro příslušné čidlo

30V-BTA
Jednoduchý voltmetr s rozsahem ±30 V
3D-BTA
3D akcelerometr - čidlo zrychlení (do 5 g)
ACC-BTA
Akcelerometr - čidlo zrychlení (do 25 g)
ANM-BTA
Anemometr (měří rychlost větru)
BAR-BTA
Barometr
BLK
Rozšiřující souprava pro mechanické srážky
BPS-BTA
Senzor tlaku krve
BTA-NXT
LEGO Link
CA-BTA
Sonda vápenatých kationtů
CCS-BTA
Proudově stabilizovaný zdroj pro elektrochemii
CFA
Aparatura pro studium dostředivé a odstředivé síly
CL-BTA
Sonda chloridových aniontů
CM-OEK
Sada pro demonstraci sčítání barev
CO2-BTA
čidlo oxidu uhličitého
COL-BTA
Kolorimetr
CON-BTA
Elektroda pro měření vodivosti
CRG-BTA
Elektroskop - detektor elektrického náboje
DAK
Souprava pro studium difrakce
DCP-BTA
Ampérmetr
DCU-BTD
Digital Control Unit
DFS-BTA
Siloměr se 2 rozsahy
DO-BTA
čidlo ve vodě rozpuštěného kyslíku
DRM-BTD
Detektor radioaktivního záření (α, β, γ)
DTS-GDX
Souprava pro mechaniku (1,2 m)
DTS-GDX-LONG
Souprava pro mechaniku (2,2 m)
DVP-BTA
Voltmetr
EHR-BTA
Měřič srdečního tepu
EKG-BTA
čidlo pro EKG
ESK-CRG
Souprava pro elektrostatiku
ETH-BTA
čidlo ethanolu
FLO-BTA
čidlo rychlosti toku
FP-BTA
Siloměrná plošina
FPH-BTA
čidlo kyselosti
GC-MINI
Plynový chromatograf
GDX-3MG
Go Direct tříosý teslametr
GDX-ACC
Go Direct akcelerometr
GDX-BP
Go Direct čidlo krevního tlaku
Go Direct čidlo krevního tlaku
GDX-CART-G
Vozík se zabudovaným čidlem pohybu koleček, siloměrem a akcelerometrem (tyrkysový)
GDX-CART-Y
Vozík se zabudovaným čidlem pohybu koleček, siloměrem a akcelerometrem (žlutý)
GDX-CCS
Go Direct proudový zdroj pro elektrochemii
GDX-CFA
Aparatura pro studium rotačního pohybu
GDX-CO2
Go Direct čidlo oxidu uhličitého s vlhkoměrem a teploměrem
GDX-COL
Go Direct kolorimetr
GDX-CON
Go Direct konduktometr
GDX-CUR
Go Direct ampérmetr
GDX-DC
Go Direct čítač kapek
GDX-EKG
Go Direct školní EKG senzor
GDX-FOR
Go Direct siloměr, akcelerometr a gyroskop
GDX-GC
Plynový chromatograf
GDX-GP
Go Direct čidlo tlaku plynu
GDX-HD
Go Direct čidlo síly stisku ruky s integrovaným akcelerometrem a gyroskopem
GDX-LC
Go Direct čidlo světla
GDX-MD
Go Direct sonar (čidlo polohy a pohybu)
GDX-O2
Go Direct čidlo plynného kyslíku
GDX-ODO
Go Direct čidlo ve vodě rozpuštěného kyslíku
GDX-PH
Go Direct pH senzor
GDX-POL
Go Direct Polarimetr
GDX-Q
Elektroskop - detektor elektrického náboje
GDX-RAD
Go Direct detektor radiace (α, β, γ)
GDX-RB
Go Direct monitor dechu a krokoměr
GDX-SND
Go Direct hlukoměr s mikrofonem
GDX-SPR
Go Direct Spirometr
GDX-ST
Go Direct bodové teplotní čidlo
GDX-SVISPL
Go Direct spektrofotometr
GDX-TC
Go Direct termočlánkový teploměr
GDX-TMP
Go Direct nerezový teploměr
GDX-VOLT
Go Direct voltmetr
GDX-VPG
Go Direct Photogate
GDX-WTHR
Go Direct senzor počasí bez korouhvičky
GDX-WTVA
Go Direct senzor počasí s korouhvičkou
GNM-BTA
Goniometr
GO-MOT
Sonar - USB čidlo polohy a pohybu
GO-TEMP
čidlo pro měření teploty
GPS-BTA
čidlo tlaku plynu
GW-TEMP
Bezdrátový teploměr
HCS-BTA
Ampérmetr (do 10 A)
HD-BTA
Senzor síly stisku ruky
HGH-BTA
Snímač srdečního tepu
CHEM-POL
Polarimetr
INA-BTA
Zesilovač napětí
IRT-BTA
Infrateploměr (bezdotykový)
K-BTA
Sonda draselných kationtů
LABQ2
Přenosný datalogger
LABQ3
Přenosný datalogger
LGA-BTA
čidlo malých zrychlení (5 g)
LP
Logger Pro 3
LQ-VIEW
LabQuest Viewer
LS-BTA
Luxmetr - čidlo intenzity světla
M-OEK
Sada se zrcadly (rozšíření OEK)
MCA-BTA
Mikrofon
MD-BTD
Sonar - čidlo polohy a pohybu
MG-BTA
čidlo magnetického pole (teslametr)
MLT-BTA
Bodotávek
NH4-BTA
Sonda amonných kationtů
NO3-BTA
Sonda dusičnanových aniontů
O2-BTA
čidlo plynného kyslíku
ODO-BTA
Optický senzor koncentrace rozpuštěného kyslíku
OEK
Souprava pro optiku
OHSK-123
Váhy Ohaus SKX do 120 g (citlivost 0,001 g)
OHSK-2202
Váhy Ohaus SKX do 2200 g (citlivost 0,01 g)
OHSK-622
Váhy Ohaus SKX do 620 g (citlivost 0,01 g)
OHSP-602
Scout Pro 600g (0.01)
ORP-BTA
Senzor oxidačně-redukčních potenciálů
PAD-VDS
Friction Accessory
PAK-OEK
Sada s polarizačními filtry (rozšíření OEK)
PAMP
Power Amplifier
PAR-BTA
Senzor fotosynteticky aktivního záření
PF
Picket Fence
PH-BTA
čidlo kyselosti
PS-EDU
ProScope EDU
PYR-BTA
Pyranometr (solarimetr)
RFX-ACC
Doplněk k siloměru pro studium patelárního reflexu
RH-BTA
čidlo relativní vlhkosti vzduchu
RMB
Pás pro monitorování dýchání
RMV-BTD
čidlo rotačního pohybu
SAL-BTA
čidlo slanosti
SDAQ
SensorDAQ
SLM-BTA
Hlukoměr
SMS-BTA
Půdní vlhkoměr
SPR-BTA
Spirometr
ST-CAR
Bezpečný zdroj pro výbojové trubice
ST-SPS
Bezpečný zdroj pro 1 výbojovou trubici
STIR
Magnetická míchačka
STS-BTA
Bodové teplotní čidlo
SVIS-FIBER
Optické vlákno pro SpectroVis
SVIS-PL
Spektrofotometr
TCA-BTA
Termočlánkový teploměr
TILT-BTA
Jednoduchá světelná sonda
TMP-BTA
Nerezové teplotní čidlo
TPL-BTA
Extra Long Temperature Probe
TRB-BTA
Zákaloměr (nefelometr)
UVA-BTA
čidlo UVA záření
UVB-BTA
čidlo UVB záření
VDC-BTD
čítač kapek
VDS
Souprava pro mechaniku
VP-BTA
Jednoduchý voltmetr s rozsahem ±10 V
VPG-BTD
Optická závora
VPL
Vystřelovač projektilů
VRM-BTD
Detektor radiace (α, β, γ)
VSP-EM
Emisní spektrometr
VSP-FIBER
Vernier Spectrophotometer Optical Fiber
VSP-UV
Vernier UV-VIS Spectrophotometer
WDS
Water Depth Sampler
WDSS
Bezdrátový akcelerometr, výškoměr a siloměr
WRT-BTA
Přesné velkorozsahové teplotní čidlo
WU-PRO-I
WattsUp Pro International Model

Vernier Training Video Library

Krátké video mnohdy řekne mnohem více než několik odstavců textu. Mnoho desítek krátkých (často jen okolo 1 minuty) videí poskytuje návody a inspiraci na práci s Vernierem.


© 2024 Edufor s. r. o. – výhradní dovozce produktů Vernier do České republiky