Experimenty s Vernierem

Kliknutím zobrazíte experimenty pro příslušné čidlo

30V-BTA
Jednoduchý voltmetr s rozsahem ±30 V
3D-BTA
3D akcelerometr - čidlo zrychlení (do 5 g)
ACC-BTA
Akcelerometr - čidlo zrychlení (do 25 g)
ANM-BTA
Anemometr (měří rychlost větru)
BAR-BTA
Barometr
BLK
Rozšiřující souprava pro mechanické srážky
BPS-BTA
Senzor tlaku krve
BTA-NXT
LEGO Link
CA-BTA
Sonda vápenatých kationtů
CCS-BTA
Proudově stabilizovaný zdroj pro elektrochemii
CFA
Aparatura pro studium dostředivé a odstředivé síly
CL-BTA
Sonda chloridových aniontů
CM-OEK
Sada pro demonstraci sčítání barev
CO2-BTA
čidlo oxidu uhličitého
COL-BTA
Kolorimetr
CON-BTA
Elektroda pro měření vodivosti
CRG-BTA
Elektroskop - detektor elektrického náboje
DCP-BTA
Ampérmetr
DCU-BTD
Digital Control Unit
DFS-BTA
Siloměr se 2 rozsahy
DO-BTA
čidlo ve vodě rozpuštěného kyslíku
DRM-BTD
Detektor radioaktivního záření (α, β, γ)
DTS-GDX
Souprava pro mechaniku (1,2 m)
DVP-BTA
Voltmetr
EHR-BTA
Měřič srdečního tepu
EKG-BTA
čidlo pro EKG
ESK-CRG
Souprava pro elektrostatiku
ETH-BTA
čidlo ethanolu
FLO-BTA
čidlo rychlosti toku
FP-BTA
Siloměrná plošina
FPH-BTA
čidlo kyselosti
GC-MINI
Plynový chromatograf
GDX-3MG
Go Direct tříosý teslametr
GDX-CART-G
Vozík se zabudovaným čidlem pohybu koleček, siloměrem a akcelerometrem (tyrkysový)
GDX-CART-Y
Vozík se zabudovaným čidlem pohybu koleček, siloměrem a akcelerometrem (žlutý)
GDX-CO2
Go Direct čidlo oxidu uhličitého s vlhkoměrem a teploměrem
GDX-CON
Go Direct konduktometr
GDX-CUR
Go Direct ampérmetr
GDX-EKG
Go Direct školní EKG senzor
GDX-FOR
Go Direct siloměr, akcelerometr a gyroskop
GDX-GP
Go Direct čidlo tlaku plynu
GDX-HD
Go Direct čidlo síly stisku ruky s integrovaným akcelerometrem a gyroskopem
GDX-LC
Go Direct čidlo světla
GDX-MD
Go Direct sonar (čidlo polohy a pohybu)
GDX-O2
Go Direct čidlo plynného kyslíku
GDX-PH
Go Direct pH senzor
GDX-RAD
Go Direct detektor radiace (α, β, γ)
GDX-SVISPL
Go Direct spektrofotometr
GDX-TMP
Go Direct nerezový teploměr
GDX-VOLT
Go Direct voltmetr
GNM-BTA
Goniometr
GO-MOT
Sonar - USB čidlo polohy a pohybu
GO-TEMP
čidlo pro měření teploty
GPS-BTA
čidlo tlaku plynu
GW-TEMP
Bezdrátový teploměr
HCS-BTA
Ampérmetr (do 10 A)
HD-BTA
Senzor síly stisku ruky
HGH-BTA
Snímač srdečního tepu
CHEM-POL
Polarimetr
INA-BTA
Zesilovač napětí
IRT-BTA
Infrateploměr (bezdotykový)
K-BTA
Sonda draselných kationtů
LABQ2
Přenosný datalogger
LGA-BTA
čidlo malých zrychlení (5 g)
LP
Logger Pro 3
LQ-VIEW
LabQuest Viewer
LS-BTA
Luxmetr - čidlo intenzity světla
MCA-BTA
Mikrofon
MD-BTD
Sonar - čidlo polohy a pohybu
MG-BTA
čidlo magnetického pole (teslametr)
MLT-BTA
Bodotávek
NH4-BTA
Sonda amonných kationtů
NO3-BTA
Sonda dusičnanových aniontů
O2-BTA
čidlo plynného kyslíku
ODO-BTA
Optický senzor koncentrace rozpuštěného kyslíku
OEK
Souprava pro optiku
OHSK-2202
Váhy Ohaus SKX do 2200 g (citlivost 0,01 g)
OHSK-622
Váhy Ohaus SKX do 620 g (citlivost 0,01 g)
OHSP-602
Scout Pro 600g (0.01)
ORP-BTA
Senzor oxidačně-redukčních potenciálů
PAD-VDS
Friction Accessory
PAMP
Power Amplifier
PF
Picket Fence
PH-BTA
čidlo kyselosti
PS-EDU
ProScope EDU
PYR-BTA
Pyranometr (solarimetr)
RH-BTA
čidlo relativní vlhkosti vzduchu
RMB
Pás pro monitorování dýchání
RMV-BTD
čidlo rotačního pohybu
SAL-BTA
čidlo slanosti
SDAQ
SensorDAQ
SLM-BTA
Hlukoměr
SMS-BTA
Půdní vlhkoměr
SPR-BTA
Spirometr
ST-CAR
Bezpečný zdroj pro výbojové trubice
ST-SPS
Bezpečný zdroj pro 1 výbojovou trubici
STIR
Magnetická míchačka
STS-BTA
Bodové teplotní čidlo
SVIS-FIBER
Optické vlákno pro SpectroVis
SVIS-PL
Spektrofotometr
TCA-BTA
Termočlánek
TILT-BTA
Jednoduchá světelná sonda
TMP-BTA
Nerezové teplotní čidlo
TPL-BTA
Extra Long Temperature Probe
TRB-BTA
Zákaloměr (nefelometr)
UVA-BTA
čidlo UVA záření
UVB-BTA
čidlo UVB záření
V-SPEC
Vernier Spectrometer
VDC-BTD
čítač kapek
VDS
Souprava pro mechaniku
VP-BTA
Jednoduchý voltmetr s rozsahem ±10 V
VPG-BTD
Optická závora
VPL
Vystřelovač projektilů
VRM-BTD
Detektor radiace (α, β, γ)
VSP-EM
Vernier Emissions Spectrometer
VSP-FIBER
Vernier Spectrophotometer Optical Fiber
VSP-UV
Vernier UV-VIS Spectrophotometer
WDS
Water Depth Sampler
WDSS
Bezdrátový akcelerometr, výškoměr a siloměr
WRT-BTA
Přesné velkorozsahové teplotní čidlo
WU-PRO-I
WattsUp Pro International Model

Vernier Training Video Library

Krátké video mnohdy řekne mnohem více než několik odstavců textu. Mnoho desítek krátkých (často jen okolo 1 minuty) videí poskytuje návody a inspiraci na práci s Vernierem.

Online knihy s návody na experimenty

Více než 30 knih plných experimentů z nejrůznějších oborů od základních přes sřední až po vysoké školy.

Innovative Uses of Vernier Technology

Učitelé ve své každodenní praxi často vymýšlejí různá neobvyklá řešení, netradiční metody využití a zlepšováky. Zde je seznam desítek takových námětů.

Lab Creator & Lab Organizer

Vytvořte pomocí online editoru pro své žáky laboratorní instrukce (nebo upravte již předpřipravené) a uložte je do svých školních LabQuestů. Editor umožňuje formátování podobně jako ve Wordu, vkládání obrázků atd.

Časopis Caliper

Dvakrát ročně vychází elektronicky časopis Caliper zaměřený na novinky, náměty na využití Vernieru ve výuce atd.


© 2020 Edufor s. r. o. – výhradní dovozce produktů Vernier do České republiky