Biologie Chemie Fyzika projekty: Půda Voda

Biologie

Chemie

Fyzika

F-1-1 – Gravitační síla

F-1-2 – Výpočet hmotnosti

F-1-3 – Měření teploty

F-1-4 – Teplotní stupnice

F-1-5 – Teplotní závislost

F-1-6 – Určení polohy a nadmořské výšky pomocí GPS

F-2-1 – Průměrná rychlost

F-2-2 – Třecí síla

F-2-3 – Hydrostatický tlak

F-2-4 – Vztlaková síla

F-2-5 – Zobrazování zrcadly

F-2-6 – Zobrazování čočkami

F-2-7 – Atmosférický tlak

F-2-8 – Závislost počasí na atmosférickém tlaku

F-3-1 – Mechanická práce

F-3-2 – Kalorimetrická rovnice

F-3-3 – Vypařování

F-3-4 – Jednoduché a rozvětvené elektrické obvody

F-3-5 – Spojování rezistorů

F-3-6 – Ověření platnosti Ohmova zákona

F-4-1 – Princip činnosti alternátoru

F-4-2 – Střídavé napětí

F-4-3 – Transformátor

F-4-4 – Elektrolýza

F-4-5 – Voltampérová charakteristika diody

F-4-6 – Usměrnění diodou

F-5-1 – Okamžitá rychlost

F-5-2 – Zrychlení na nakloněné rovině

F-5-3 – Klidová třecí síla

F-5-4 – Práce

F-5-5 – Zákon zachování energie

F-5-6 – Tlak pod hladinou kapaliny

F-5-7 – Vztlaková síla

F-6-1 – Izotermický děj

F-6-2 – Izochorický děj

F-6-3 – Určení teploty ledu

F-6-4 – Rovnice harmonického kmitání

F-6-5 – Frekvence kmitání harmonického oscilátoru

F-6-6 – Mez pevnosti v tahu

F-6-7 – Voltampérová charakteristika

F-6-8 – Ověření platnosti Ohmova zákona

F-6-9 – Studium zvuků

F-7-1 – Voltampérová charakteristika diody

F-7-2 – Magnetická indukce v okolí cívky

F-7-3 – Obvod střídavého proudu s rezistorem

F-7-4 – Obvod střídavého proudu s cívkou

F-7-5 – Ochrana před UV zářením

F-7-6 – Zobrazovací rovnice čočky

F-7-7 – Závislost osvětlení na vzdálenosti od zdroje

projekt Půda

projekt Voda


Experimenty vznikly na Gymnáziu a ZUŠ Šlapanice v rámci projektu
Zavedení inovačních metod do výuky přírodních věd (CZ.1.07/1.1.16/01.0069).