Chemické experimenty se systémem Vernier

Autory experimentů jsou RNDr. Ivona Štefková a RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D. (KUDCh PřF UK),
na zpracování se podílel Mgr. Jakub Jermář (KDF MFF UK).

Experimenty se spektrofotometrem Vernier Spectrovis Plus

... více o systému Vernier