Kvalita vody se systémem Vernier

Náměty na experimenty vycházejí z knihy Water Quality with Vernier.

16 – Průtok vodního toku

Úvod

Průtok je základní hydrologickou veličinou. Vyjadřuje objem vody, která proteče konkrétním profilem vodního toku za určený čas. Průtok se obvykle měří v krychlových metrech za sekundu (m3/s). K určení průtoku se měří příčný profil potoka nebo řeky. Pak se změří rychlost proudu pomocí čidla rychlosti toku. Následně můžeme spočítat průtok znásobením povrchu příčného profilu rychlostí toku.

Průtok je důležitý faktor v ekosystému řeky či potoka, má vliv na mnoho dalších fyzikálních charakteristik toku jako je teplota či kalnost, a ovlivňuje tak i chemické a biologické aspekty daného vodního toku. Vodní rostliny a živočichové závisí na průtoku, pokud jde o klíčové živiny a potravu, které proud přináší, a pokud jde o odpad, který odnáší.

Úkoly

  • Za použití čidla rychlosti toku změřte rychlost toku na každém úseku vodního toku.
  • Spočítejte průtok.

Použité senzory

Anglický podrobný návod

... zpět na přehled námětů

         

... více o systému Vernier