Kvalita vody se systémem Vernier

Náměty na experimenty vycházejí z knihy Water Quality with Vernier.

3 – Kalnost

Úvod

Kalnost označuje nedostatek průzračnosti vody. Voda s vysokou kalností je neprůhledná, zatímco voda s nízkou kalností je čirá. Kalnost je způsobena tím, že se od částeček ve vodě odráží světlo, a tedy čím více částeček ve vodě, tím je voda zakalenější.

Ke kalnosti vody může přispívat mnoho faktorů. Kromě znečištění způsobeného přímým vypouštěním různých látek do vody to může být třeba intenzivnější eroze půdy v důsledku zrychlení toku po silných deštích či po zničení pobřežní vegetace. Částečky suspendované ve vodě (jíl, bahno, …) poté způsobují vyšší pohlcování slunečního záření a tím rychlejší ohřívání vody na slunci. Vodní organismy, pro které je důležitá fotosyntéza, mají méně světla. Za zmínku stojí také snížená estetická kvalita kalné vody.

Nelze se domnívat, že zcela čirá voda je nutně zdravotně nezávadná. Mohou v ní být neviditelné toxické látky. Naopak mírně zakalená voda je v řadě případů zdravotně zcela nezávadná. Pitná voda mívá obvykle hodnotu zákalu do 0,5 až 1 NTU. Povrchová voda by měla mít méně než 10 NTU – nad tuto hodnotu se již považuje za znečištěnou.

Úkoly

  • Pomocí zákaloměru změřte kalnost vody ve vodním toku či v jezeře.

Použité senzory

Anglický podrobný návod

... zpět na přehled námětů

         

... více o systému Vernier