Kvalita vody se systémem Vernier

Náměty na experimenty vycházejí z knihy Water Quality with Vernier.

... více o systému Vernier