Měření tuhosti pružiny

GDX-FOR
GDX-FOR
Go Direct siloměr, akcelerometr a gyroskop
GDX-MD
GDX-MD
Go Direct sonar (čidlo polohy a pohybu)

Čím větší silou za pružinu budeme tahat, tím více se protáhne. Tuhost pružiny udává poměr mezi působící silou a prodloužením pružiny:

K = F / ΔL,

kde K je tuhost dané pružiny, F je působící síla a ΔL je změna délky (tedy protažení) pružiny. 

K tomuto měření budeme potřebovat 2 čidla: siloměr pro měření síly natahující pružinu a sonar pro měření změny prodloužení pružiny. 

Postup měření

Postupujte jako v téměř identicky pojatém experimentu s vozíkem GDX-CART: www.vernier.cz/119 (vozík má v sobě integrovaný siloměr i senzor otáčení koleček, takže dokáže měřit jak sílu, tak prodloužení pružiny).

Podívejte se též na starší návod se siloměrem a sonarem pro software Logger Lite: www.vernier.cz/19, ve kterém najdete návod na experimentální uspořádání (jak vedle sebe položit sonar a siloměr).

Kromě siloměru GDX-FOR a sonaru GDX-MD můžete alternativně použít též siloměr DFS-BTA a sonar MD-BTD nebo GO-MOT.


© 2024 Edufor s. r. o. – výhradní dovozce produktů Vernier do České republiky