Patelární reflex

GDX-EKG
GDX-EKG
Go Direct školní EKG senzor
GDX-FOR
GDX-FOR
Go Direct siloměr, akcelerometr a gyroskop
RFX-ACC
RFX-ACC
Doplněk k siloměru pro studium patelárního reflexu

Co je patelární reflex

Jednou ze základních funkcí nervové soustavy je reflex, což je odpověď organismu na podráždění receptorů. Za správnou funkci reflexů je zodpovědný tzv. reflexní oblouk, který má následující části:


Centrem patelárního reflexu je míšní segment L2–L4. Pro vyšetření tohoto reflexu je důležité, aby vyšetřovaná dolní končetina vyšetřované osoby volně (bezvládně) visela. Požádejte proto pokusnou osobu, aby se posadila a dala volně nohu přes nohu.

Reflex lékař (neurolog) vyvolává úderem neurologického kladívka do jamky pod kolenem. Odpovědí na toto vyšetření by mělo být mimovolné natažení bérce.

Pro vyvolání patelárního reflexu není nutné používat neurologické kladívko, stačí použít hranu ruky.

Příprava měření

1. Spusťte aplikaci Graphical Analysis a připojte čidlo GDX-EKG (návod).

2. Klikněte na pole Režim, Frekvence vlevo dole a nastavte čas měření na 30 s.

3. Z balení, které je dodáváno společně s EKG čidlem, použijte tři elektrody a nalepte je na nohu proměřované osoby podle obrázku. Podle stejného obrázku připojte k nalepeným elektrodám barevné vývody čidla. Dodržte shodu barev s obrázkem a zkontrolujte, že se elektrody neodlepují (můžete elektrody případně ještě ke kůži přilepit papírovou lepicí páskou, aby lépe držely).

 

nalepení elektrod

4. Tlačítkem ZAHÁJIT MĚŘENÍ spusťte záznam dat.

5. Nejprve vyvěte pokusnou osobu, aby několikrát za sebou natáhla bérec.

6. Následně se pokuste vyvolat patelární reflex mírným úderem hranou ruky do jamky pod kolenem. Bérec by se měl po úderu mimovolně natáhnout.

7. Po několika úspěšných pokusech můžete měření ukončit.

Ukázka výsledků měření

První čtyři píky v grafu byly způsobeny záměrným natažením nohy. Další čtyři píky byly způsobeny vyvoláním patelárního reflexu.

graf

Další odkazy

Můžete se podívat na experimenty Souvislost mezi EKG a oscilacemi tlaku krve a Elektrokardiografie (EKG) a také na video k EKG.

Elektromyografií (EMG) se zabývá experiment Elektrická aktivita svalů.


© 2022 Edufor s. r. o. – výhradní dovozce produktů Vernier do České republiky