Blokové programování: Počítání předmětů pomocí siloměru

GDX-FOR
GDX-FOR
Go Direct siloměr, akcelerometr a gyroskop

Jednoduchý program využívá siloměr GDX-FOR k počítání předmětů:

1. Nejprve na siloměr zavěsíte prázdnou nádobu a provedete tárování klávesou t.

2. Poté do nádoby vložíte 10 kousků předmětů, které budete chtít počítat, a provedete kalibraci klávesou k.

Pozor na to, že maximální zátěž siloměru je 50 N, tedy přibližně 5 kg.

3. Pak už program automaticky na základně hodnot měřených siloměrem odhaduje počet předmětů v nádobě.

Příprava

1. Budete potřebovat stativ, siloměr GDX-FOR, 10 nebo více předmětů stejné či velmi podobné hmotnosti (my jsme použili karty) a nádobu nebo tašku, kterou na siloměr zavěsíte a do které budete předměty dávat.

pracovní plocha editoru

2. Povolte na počítači Bluetooth. Pokud na počítači Bluetooth nemáte, připojte v kroku 6 senzor přes USB.

pracovní plocha editoru

3. Stáhněte soubor pocitani.vebl.

4. V prohlížeči Google Chrome, Edge nebo Opera spusťte Online editor.

5. Zapněte siloměr krátkým stiskem tlačítka na senzoru.

pracovní plocha editoru

6. V online prostředí aktivujte senzor kliknutím na tlačítko BlueTooth. Ze seznamu vyberte GDX-FOR a potvrďte tlačítkem Spárovat. Alternativně můžete připojit senzor přes USB a postupovat obdobně.

pracovní plocha editoru

pracovní plocha editoru

6. Klikněte na Otevřít projekt a vyberte stažený soubor pocitani.vebl.

7. Klikněte na tlačítko Spustit.

Co bude program po spuštění dělat

1. Po spuštění dojde k automatickému přepnutí na výstup programu, kde jsou připraveny dva displeje. Displej 1 jsme použili pro komunikaci s uživatelem, displej 2 zobrazuje kontrolní informace využitelné při ladění programu.

2. Podle instrukcí na displeji zavěste na siloměr prázdnou nádobu (v našem případě tašku) a stiskněte klávesu t. Tím si počítač odečte tíhu háčku a nádoby (tašky), provede takzvané tárování.

pracovní plocha editoru

3. Dalším krokem je kalibrace. Odpočítejte 10 kusů, vložte do nádoby, ustalte nádobu, aby se nekývala, a stiskněte klávesu k. Program tak zjistí, jaká je tíha 10 kusů předmětů.

pracovní plocha editoru

4. Od této chvíle program periodicky každých 0,5 sekundy odečte tíhu měřenou siloměrem a vypočítá odhad počtu kusů.

pracovní plocha editoru

Rozbor programu

Poznámka: programovací prostředí stále vylepšujeme, některé detaily se tedy mohou oproti tomumo návodu lišit (např. lepší překlady, apod.)

K události Start jsou připojené tři procedury, které se postupně spustí jedna po druhé: Tárování, Kalibrace a Počítání.

pracovní plocha editoru

Procedura Tárování vypíše na displej text a potom čeká, dokud nebude tárování provedeno stisknutím klávesy t

pracovní plocha editoru

 Stisk klávesy t obsluhuje tato část programu:

pracovní plocha editoru

Následuje provedení procedury Kalibrace:

pracovní plocha editoru

 Stisk kávesy k obsluhuje tato část programu:

pracovní plocha editoru

 A nakonec se pořád dokola opakuje měření tíhy a výpočet (odhad) hmotnosti:

pracovní plocha editoru

 


© 2024 Edufor s. r. o. – výhradní dovozce produktů Vernier do České republiky