Vernier Graphical Analysis
návod na připojení čidel

Připojení čidel Go Direct

Připojení klasických drátových (BTA, BTD) čidel

Návod na připojení čidel Go Direct

Níže je návod na připojení bezdrátových čidel Go Direct k aplikaci Graphical Analysis drátově přes USB i bezdrátově přes Bluetooth.

Poznámky:
Spektrometr Go Direct Spectrovis Plus využívá aplikaci Spectral Analysis – použijte návod na připojení spektrometru.
Polarimetr využívá aplikaci Instrumental Analysis – použijte návod na připojení polarimetru.

schéma čidla schéma čidla

Bezdrátové připojení (Bluetooth)

Přes Bluetooth můžete čidla Go Direct připojovat k počítačům (Windows 10 i Mac), k tabletům a telefonům (iOS, iPadOS i Android) a také k Chromebookům.

1. Go Direct čidlo zapněte krátkým stisknutím tlačítka, LED indikátor začne červeně blikat (pro vypnutí podržte totéž tlačítko 3 sekundy).

2. Na svém zařízení povolte Bluetooth a spusťte aplikaci Vernier Graphical Analysis.
U telefonů a tabletů s Androidem je potřeba v zařízení povolit pro aplikaci Graphical Analysis také přístup k polohovým službám, bez kterých nefunguje vyhledávání dostupných čidel.

3. Vyberte Měření pomocí senzorů.

návod na připojení čidla

4. V seznamu nalezených čidel klikněte na Připojit.

návod na připojení čidla

5. Nakonec klikněte na tlačítko Hotovo a můžete měřit.

Připojení přes USB

Přes USB můžete čidla Go Direct připojovat pomocí dodaného kabelu k počítačům (Windows 10 i Mac) a k Chromebookům.

Po zapojení do USB portu a spuštění aplikace Graphical Analysis dojde k automatické detekci a připojení čidla.

Nabíjení

Čidla jsou vybavena akumulátory. K dobíjení dochází vždy, když je čidlo připojeno k USB portu počítače, nabíječky nebo powerbanky. Dobíjení přes USB trvá přibližně 2 hodiny, čidlo poté může pracovat typicky několik desítek hodin (závisí na typu čidla).

Pro hromadné nabíjení čidel lze využít nabíjecí stanici (www.vernier.cz/GDX-CRG).

nabíjecí stanice pro Go Direct čidla

Návod na připojení klasických drátových (BTA, BTD) čidel

Pro připojení drátových čidel s koncovkami BTA a BTD je zapotřebí rozhraní LabQuest Stream (USB i Bluetooth), případně LabQuest Mini (jen USB).

LabQuest Stream - popis

Stolní počítač nebo notebook (Windows, Mac, Chromebooky)

1. Spusťte aplikaci Vernier Graphical Analysis.

2. Připojte čidla do BTA/BTD portů rozhraní LabQuest Stream.
Poznámka: Pro USB připojení lze používat i rozhraní LabQuest Mini.

připojení BTA čidel připojení BTD čidel

3. LabQuest Stream připojte pomocí USB kabelu k počítači.

připojení přes USB

4. Dojde k automatické detekci připojených čidel a můžete začít ihned měřit.

Tablet nebo telefon (Android, iOS)

1. Zapněte v tabletu/telefonu Bluetooth.
U zařízení s Androidem je potřeba povolit také polohové služby, bez kterých nefunguje vyhledávání.

2. Tlačítkem zapněte LabQuest Stream (pro vypnutí podržte tlačítko 3 sekundy).

3. Připojte čidla do BTA/BTD portů rozhraní LabQuest Stream.

připojení BTA čidel připojení BTD čidel

4. Spusťte aplikaci Vernier Graphical Analysis.

5. Vyberte Měření pomocí senzorů.

návod na připojení čidla

6. Zvolte připojení LabQuestu Stream.

návod na připojení čidla

7. Máte-li ve třídě více zapnutých LabQuestů, vyberte pro připojení ten správný podle unikátního kódu zapsaného na spodní straně přístroje.

návod na připojení čidla

8. Nakonec klepněte na tlačítko HOTOVO a můžete začít měřit.

návod na připojení čidla

Nabíjení LabQuestu Stream

Akumulátor lze dobíjet ze sítě, pomocí USB a také ve stojanové nabíječce LQ2-CRG.

nabíjení LabQuestu Stream


© 2024 Edufor s. r. o. – výhradní dovozce produktů Vernier do České republiky