Jak připravit Vernier na prázdniny

LabQuest (platí i pro LabQuest 2)

LabQuest vypněte a odpojte od elektrické sítě. Pro úplné vypnutí přístroje je potřeba držet tlačítko power několik sekund – krátké stisknutí přístroj pouze uspí.

Přes prázdniny bude docházet k postupnému pomalému vybíjení akumulátoru. To je normální, životnost to nijak neomezuje. Na začátku školního roku doporučujeme LabQuest před prvním použitím nabíjet alespoň 8 hodin.

Životnost akumulátoru výrazně snižují teploty nad 35 °C. Nenechávejte proto LabQuesty v místnosti, kam bude pražit celé léto sluníčko.

Čidla či rozhraní s vlastními akumulátory (např. LabQuest Stream nebo čidla Go Direct)

Stejně jako u LabQuestů se i životnost ostatních akumulátorů výrazně snižuje při teplotách nad 35 °C. Nenechávejte proto tato zařízení v místnosti, kam bude pražit celé léto sluníčko.

pH senzor a senzor oxidačně-redukčních potenciálů

Tyto senzory skladujte zásadně ve skladovacím roztoku, který dodáváme spolu s nimi. Elektrody nesmí vyschnout! Máte-li možnost, doporučujeme skladovací roztok jednou ročně vyměnit. Pro zakoupení náhradního skladovacího roztoku nás kontaktuje na info@vernier.cz.

Senzor koncentrace kyslíku ve vzduchu

Tento senzor uchovávejte ve svislé poloze. Při měření mu krátkodobá změna polohy nevadí, dlouhodobé skladování v jiné než svislé poloze snižuje kvalitu měření a životnost senzoru.

Iontově selektivní elektrody a optický senzor ve vodě rozpuštěného kyslíku

Měřicí hlavice uchovávejte ve vlhkém (nikoliv mokrém!) prostředí, využijte k tomu dodané nádobky se zvlhčující houbičkou.


© 2019 Edufor s. r. o. – výhradní dovozce produktů Vernier do České republiky