Výběr z videonávodů

Všechna videa

Vyberte si video podle toho, co se chcete naučit:

Základy práce s přenosným dataloggerem LabQuest

Zefektivnění a zrychlení měření pomocí rychlého zaznamenávání a okamžitého kreslení grafů

Nekterá měření ve škole jsou zbytečně zdlouhavá, neefektivní a nenázorná. Pomocí Vernieru můžete provést stovky měření během okamžiku a ihned zobrazit graf, což nejen zrychlí experimentování, ale hlavně pomůže žákům pochopit lépe nahlédnout do postaty.

Nastavení délky a frekvence měření

Vernier jako velký demonstrační měřák

Více grafů (měření) do jednoho obrázku a popis grafů textovými poznámkami

Automatické měřítko pro efektivní využití celé plochy

Přidání druhé svislé osy pro zobrazení dvou různých veličin v jednom grafu

Změna měřítka os podle potřeby

Náhodné generování předlohy (vhodné zejména pro aktivitu Napodobování grafů se sonarem)

Přepínání rozsahů na senzorech

Vynulování senzorů před měřením

Použití dvou rozhraní v jednom počítači současně

Měření více různých veličin současně a zobrazování grafů závislosti jedné na druhé

Měření vybraných událostí s ručním zadáváním některých hodnot

Zvětšování (přibližování) grafu pomocí lupy

Prokládání přímek a křivek naměřenými daty

Přizpůsobení pracovní plochy, automatické uspořádání objektů na ploše

Změna veličin na osách


© 2024 Edufor s. r. o. – výhradní dovozce produktů Vernier do České republiky