Nástroj Vernier Data Share
(součást LabQuestu 2 a Logger Pro)

Proveďte experiment s využitím dataloggeru LabQuest 2 nebo PC s programem Logger Pro. Díky Vernier Data Share mají všichni žáci ve třídě data již během měření k dispozici pro individuální prohlížení a analýzu.

datashare

Podpora všech mobilních zařízení

 • notebooky s Windows, Mac i Linuxem
 • iPad, iPad Mini, iPhone, iPod touch
 • Android (tablety i telefony)
 • Google Chromebook
 • BYOD
 • není třeba nic instalovat, vše interaktivně běží ve webovém prohlížeči
 • k jednomu měřicímu stanovišti může být připojeno více žáků současně

Kombinace kolaborativní výuky a výuky 1:1

 • měření mohou žáci provádět ve větších skupinách (nebo celá třída dohromady), analýzu dat pak v menších skupinkách či zcela individuálně
 • data z experimentů mají žáci v reálném čase ve svých mobilních zařízeních
 • přehledné zobrazení a základní analýza naměřených dat
 • tabulky a grafy lze exportovat i do dalších programů na tabletu, mobilu či PC

Vzdálené experimenty

Máte-li počítač s pevnou IP adresou, můžete sdílet měření do celého světa. Příklad na www.fyzweb.cz/mereni.

Jak na to


© 2024 Edufor s. r. o. – výhradní dovozce produktů Vernier do České republiky