seznam produktů

Chloride Ion-Selective Electrode

Sonda chloridových aniontů

Objednávkový kód: CL-BTA

Cena (včetně DPH a všech ostatních poplatků): 17 990 Kč

Chloride Ion-Selective Electrode – sonda chloridových aniontů

Sonda měří koncentraci chloridových aniontů Clve vodných roztocích.

Technické údaje

Rozsah: 10 až 20 000 mg/l

Přesnost: ±10 % plného rozsahu (při kalibraci 1 a 100 mg/L)

Rozsah pH, ve kterém lze sondu používat: 2 - 12

Teplotní rozsah, ve kterém lze sondu používat: 0 °C až 40 °C

Délka sondy / délka kabelu pro připojení k rozhraní: 15,5 cm / 100 cm

Jak sonda chloridových iontů funguje

Sonda měří napětí mezi referenční elektrodou na bázi Ag/AgCl a snímací elektrodou, která obsahuje pevnou membránu. Tato membrána je propustná pro chloridové anionty, nikoliv však pro vodu. Jak se mění počet chloridových iontů procházejících membránou ke snímací elektrodě, mění se také měřené napětí. Na základě toho vypočítává připojené rozhraní koncentraci iontů v roztoku.

Některá možná použití

  • studium koncentrace chloridových iontů ve vodě z kohoutku, z řeky atd.
  • srovnání s koncentrací těchto iontů v mořské vodě
  • existuje závislost této koncentrace na teplotě?
  • co se děje s koncentrací Cl- při elektrolýze, je-li elektrolytem například chlorid sodný?
  • změní se koncentrace po převaření zkoumaného vzorku?

Videa

seznam videí (1 s českými titulky)

Experimenty

seznam experimentů (2 česky, 2 anglicky)

Manuály

Záruka: 5 letMožná také hledáte

GDX-CL  Go Direct Chloride ISE Electrode - sonda chloridových aniontů  17 389 Kč
CA-BTA  Calcium Ion-Selective Electrode - sonda vápenatých kationtů  17 990 Kč
NH4-BTA  Ammonium Ion-Selective Electrode - sonda amonných kationtů  17 990 Kč
NO3-BTA  Nitrate Ion-Selective Electrode - sonda dusičnanových aniontů  17 990 Kč
CL-LST  ISE Chloride Low Standard  1 504 Kč
CL-HST  ISE Chloride High Standard  1 504 Kč

© 2024 Edufor s. r. o. – výhradní dovozce produktů Vernier do České republiky