seznam produktů

Colorimeter

Kolorimetr

Objednávkový kód: COL-BTA

Cena (včetně DPH a všech ostatních poplatků): 7 702 Kč

Colorimeter – kolorimetr

Kolorimetr je zařízení sloužící v tzv. kolorimetrii k měření absorbance (popřípadě transmitance) na několika zcela konkrétních vlnových délkách.

Použití

Kolorimetry se používají zejména k určování koncentrace s využitím tzv. Beerova-Lambertova zákona, podle kterého je koncentrace roztoku přímo úměrná absorbanci.

Technické parametry přístroje

rozsah (absorbance): 0,05 až 1
rozsah (transmitance): 10 % až 90 %
vlnové délky: 430 nm, 470 nm, 565 nm, 635 nm
rozlišení: 0,14 % (transmitance)

Videa

seznam videí (1 s českými titulky, 1 anglicky)

Experimenty

seznam experimentů (22 anglicky)

Manuály

Záruka: 5 let (nevztahuje se na kyvety)Možná také hledáte

GDX-COL  Go Direct Colorimeter - Go Direct kolorimetr  7 762 Kč
GDX-GC  Go Direct Mini GC - plynový chromatograf  219 734 Kč
CUV  Colorimeter Cuvettes - kyvety do kolorimetru  1 444 Kč
CUV-RACK  Cuvette Rack - stojánek na kyvety  581 Kč
GO-LINK  Go!Link - rozhraní pro připojení senzorů k počítači přes USB  4 513 Kč
PH-BTA  pH Sensor - čidlo kyselosti  5 957 Kč
ORP-BTA  ORP Sensor - senzor oxidačně-redukčních potenciálů  6 919 Kč
CON-BTA  Conductivity Probe - elektroda pro měření vodivosti  7 521 Kč
SAL-BTA  Salinity Sensor - čidlo slanosti  8 965 Kč
TRB-BTA  Turbidity Sensor - zákaloměr (nefelometr)  7 461 Kč
CUV-UV  UV-VIS Cuvettes  10 770 Kč
STIR  Stir Station - magnetická míchačka  9 266 Kč
CCS-BTA  Proudově stabilizovaný zdroj pro elektrochemii  5 054 Kč

© 2024 Edufor s. r. o. – výhradní dovozce produktů Vernier do České republiky