seznam produktů

Colorimeter

Kolorimetr

Objednávkový kód: COL-BTA

Cena (včetně DPH a všech ostatních poplatků): 6 985 Kč

Colorimeter – kolorimetr

Kolorimetr je zařízení sloužící v tzv. kolorimetrii k měření absorbance (popřípadě transmitance) na několika zcela konkrétních vlnových délkách.

Použití

Kolorimetry se používají zejména k určování koncentrace s využitím tzv. Beerova-Lambertova zákona, podle kterého je koncentrace roztoku přímo úměrná absorbanci.

Technické parametry přístroje

rozsah (absorbance): 0,05 až 1
rozsah (transmitance): 10 % až 90 %
vlnové délky: 430 nm, 470 nm, 565 nm, 635 nm
rozlišení: 0,14 % (transmitance)

Videa

seznam videí (1 s českými titulky, 1 anglicky)

Experimenty

seznam experimentů (22 anglicky)

Manuály

Záruka: 5 let (nevztahuje se na kyvety)Možná také hledáte

CUV  Colorimeter Cuvettes - kyvety do kolorimetru (příslušenství)  1 227 Kč
CUV-RACK  Cuvette Rack - stojánek na kyvety (příslušenství)  581 Kč
GO-LINK  Go!Link - rozhraní pro připojení senzorů k počítači přes USB (rozhraní)  3 980 Kč
LABQ2  LabQuest 2 - přenosný datalogger (rozhraní)  18 970 Kč
PH-BTA  pH Sensor - čidlo kyselosti (senzor)  4 495 Kč
DO-BTA  Dissolved Oxygen Probe - čidlo ve vodě rozpuštěného kyslíku (senzor)  14 210 Kč
ORP-BTA  ORP Sensor - senzor oxidačně-redukčních potenciálů (senzor)  5 231 Kč
CON-BTA  Conductivity Probe - elektroda pro měření vodivosti (senzor)  5 985 Kč
SAL-BTA  Salinity Sensor - čidlo slanosti (senzor)  7 614 Kč
TRB-BTA  Turbidity Sensor - zákaloměr (nefelometr) (senzor)  7 233 Kč
CUV-UV  UV-VIS Cuvettes (příslušenství)  8 182 Kč
STIR  Stir Station - magnetická míchačka (další vybavení)  8 654 Kč
CCS-BTA  Proudově stabilizovaný zdroj pro elektrochemii (senzor)  4 133 Kč

© 2020 Edufor s. r. o. – výhradní dovozce produktů Vernier do České republiky