seznam produktů

Charge Sensor

Elektroskop - detektor elektrického náboje

Objednávkový kód: CRG-BTA

Cena (včetně DPH a všech ostatních poplatků): 4 844 Kč

Charge Sensor – elektroskop - detektor elektrického náboje

Senzor se třemi pracovními rozsahy detekuje elektrický náboj. Na rozdíl od klasického elektroskopu umožňuje také kvantitativní měření, rozeznává polaritu.

Rozsahy

± 0,5 V (± 5 nC)

± 2 V (± 20 nC)

± 10 V (± 100 nC)

Jak elektroskop funguje

Tento elektroskop je zařízení s vysokou impedancí, do série se vstupem je zařazen kondenzátor o kapacitě 0,01 μF. Během měření se na tomto kondenzátou hromadí náboj a vzniká zde potenciálový rozdíl – napětí.

Více o principu měření elektrického náboje si můžete přečíst například na http://kdf.mff.cuni.cz/~zilavy/clanky/naboj.pdf.

Některá možná použití

  • Soutěž "kdo dokáže víc nabít plechovku".
  • Měření velikosti elektrického náboje vzniklého třením dvou předmětů o sebe a studium polarity tohoto náboje (tření ebonitové či plastové tyče látkou, tření brčka o svetr a podobně).
  • Jak rychle nabité předměty svůj náboj ztrácejí? Závisí to na vnějších podmínkách (teplota, vlhkost, osvětlení, ...)?
  • Jak moc tento proces zpomaluje vhodná izolace (např. polystyrenové podložka)?

Videa

seznam videí (1 s českými titulky, 2 anglicky)

Experimenty

seznam experimentů (3 česky)

Manuály

Záruka: 5 letMožná také hledáte

ESK-CRG  Electrostatics Kit - souprava pro elektrostatiku (další vybavení)  7 685 Kč
HVEK-CRG  Souprava pro vysokonapěťové experimenty (další vybavení)  18 019 Kč
DVP-BTA  Differential Voltage Probe - voltmetr (senzor)  2 189 Kč
30V-BTA  30V Voltage Probe - jednoduchý voltmetr s rozsahem ±30 V (senzor)  2 991 Kč
DCP-BTA  Current Probe - ampérmetr (senzor)  2 189 Kč
MG-BTA  Magnetic Field Sensor - čidlo magnetického pole (teslametr) (senzor)  3 485 Kč
LS-BTA  Light Sensor - luxmetr - čidlo intenzity světla (senzor)  3 310 Kč
GO-LINK  Go!Link - rozhraní pro připojení senzorů k počítači přes USB (rozhraní)  3 980 Kč
LABQ2  LabQuest 2 - přenosný datalogger (rozhraní)  18 970 Kč
CON-BTA  Conductivity Probe - elektroda pro měření vodivosti (senzor)  5 985 Kč
VP-BTA  Voltage Probe - jednoduchý voltmetr s rozsahem ±10 V (senzor)  775 Kč

© 2020 Edufor s. r. o. – výhradní dovozce produktů Vernier do České republiky