seznam produktů

Current Probe

Ampérmetr

Objednávkový kód: DCP-BTA

Cena (včetně DPH a všech ostatních poplatků): 2 948 Kč

Current Probe – ampérmetr

Jednoduchý ampérmetr vhodný k měření proudů v nízkonapěťových stejnosměrných i střídavých obvodech.

Rozsah a citlivost

Rozsah: ± 0,6 A

Citlivost: 0,31 mA

Jak funguje Vernier ampérmetr

Součástí senzoru je rezistor (0,1 Ω), na němž vzniká při průchodu proudu potenciálový rozdíl - napětí. Toto napětí je zesíleno a z lineární závislosti mezi napětím a proudem je zpětně dopočítán proud.

Některá možná použití

S pomocí ampérmetru a voltmetru (DVP-BTA nebo VP-BTA) lze ověřit platnost Ohmova zákona, prozkoumat fázové vztahy mezi součástkami v daném zapojení, při použití více ampérmetrů snadno naměřit proudy v sériových a paralelních obvodech, jednoduše prozkoumat voltampérovou charakteristiku apod. Čidlo najde své použití i v elektrochemických pokusech.

Videa

seznam videí (3 česky)

Experimenty

seznam experimentů (58 česky, 12 anglicky)

Manuály

Záruka: 5 letMožná také hledáte

GDX-CUR  Go Direct Current Probe - Go Direct ampérmetr  5 957 Kč
HCS-BTA  High Current Sensor - ampérmetr (do 10 A)  5 355 Kč
DVP-BTA  Differential Voltage Probe - voltmetr  2 948 Kč
30V-BTA  30V Voltage Probe - jednoduchý voltmetr s rozsahem ±30 V  3 550 Kč
CRG-BTA  Charge Sensor - elektroskop - detektor elektrického náboje  5 355 Kč
GO-LINK  Go!Link - rozhraní pro připojení senzorů k počítači přes USB  4 513 Kč

© 2024 Edufor s. r. o. – výhradní dovozce produktů Vernier do České republiky