seznam produktů

Earth Science with Vernier

Objednávkový kód: ESV

Cena (včetně DPH a všech ostatních poplatků): 1 890 Kč

Earth Science with Vernier

Některé z experimentů:

 Možná také hledáte

TMP-BTA  Stainless Steel Temperature Probe - nerezové teplotní čidlo (senzor)  1 695 Kč
MG-BTA  Magnetic Field Sensor - čidlo magnetického pole (teslametr) (senzor)  3 485 Kč
PH-BTA  pH Sensor - čidlo kyselosti (senzor)  4 495 Kč
CON-BTA  Conductivity Probe - elektroda pro měření vodivosti (senzor)  5 985 Kč
TRB-BTA  Turbidity Sensor - zákaloměr (nefelometr) (senzor)  7 233 Kč
MD-BTD  Motion Detector - sonar - čidlo polohy a pohybu (senzor)  4 980 Kč
UVB-BTA  UVB Sensor - čidlo UVB záření (senzor)  6 128 Kč
LS-BTA  Light Sensor - luxmetr - čidlo intenzity světla (senzor)  3 310 Kč
DCP-BTA  Current Probe - ampérmetr (senzor)  2 189 Kč
VP-BTA  Voltage Probe - jednoduchý voltmetr s rozsahem ±10 V (senzor)  775 Kč
RH-BTA  Relative Humidity Sensor - čidlo relativní vlhkosti vzduchu (senzor)  4 456 Kč
BAR-BTA  Barometer - barometr (senzor)  4 585 Kč
WQV  Water Quality with Vernier - návody na pokusy a měření kvality vody (kniha)  1 890 Kč
BWV  Biology with Vernier - návody na pokusy a měření v biologii (kniha)  1 890 Kč
CWV  Chemistry with Vernier - návody na pokusy a měření v chemii (kniha)  1 890 Kč
PWV  Physics with Vernier - návody na pokusy a měření ve fyzice (kniha)  1 890 Kč
MSV  Middle School Science with Vernier - návody na pokusy a měření (kniha)  1 890 Kč
AWV  Agricultural Science with Vernier (kniha)  1 890 Kč

© 2020 Edufor s. r. o. – výhradní dovozce produktů Vernier do České republiky