seznam produktů

Earth Science with Vernier

Objednávkový kód: ESV

Cena (včetně DPH a všech ostatních poplatků): 1 990 Kč

Earth Science with Vernier

Některé z experimentů:

 Možná také hledáte

TMP-BTA  Stainless Steel Temperature Probe - nerezové teplotní čidlo  2 587 Kč
MG-BTA  Magnetic Field Sensor - čidlo magnetického pole (teslametr)  4 151 Kč
PH-BTA  pH Sensor - čidlo kyselosti  5 957 Kč
CON-BTA  Conductivity Probe - elektroda pro měření vodivosti  7 521 Kč
TRB-BTA  Turbidity Sensor - zákaloměr (nefelometr)  7 461 Kč
MD-BTD  Motion Detector - sonar - čidlo polohy a pohybu  5 957 Kč
UVB-BTA  UVB Sensor - čidlo UVB záření  7 160 Kč
LS-BTA  Light Sensor - luxmetr - čidlo intenzity světla  4 151 Kč
DCP-BTA  Current Probe - ampérmetr  2 948 Kč
VP-BTA  Voltage Probe - jednoduchý voltmetr s rozsahem ±10 V  842 Kč
RH-BTA  Relative Humidity Sensor - čidlo relativní vlhkosti vzduchu  4 753 Kč
BAR-BTA  Barometer - barometr  4 753 Kč
WQV  Water Quality with Vernier - návody na pokusy a měření kvality vody  1 990 Kč
BWV  Biology with Vernier - návody na pokusy a měření v biologii  1 990 Kč
CWV  Chemistry with Vernier - návody na pokusy a měření v chemii  1 990 Kč
PWV  Physics with Vernier - návody na pokusy a měření ve fyzice  1 990 Kč
MSV  Middle School Science with Vernier - návody na pokusy a měření  1 990 Kč

© 2024 Edufor s. r. o. – výhradní dovozce produktů Vernier do České republiky