seznam produktů

Flow Rate Sensor

čidlo rychlosti toku

Objednávkový kód: FLO-BTA

Cena (včetně DPH a všech ostatních poplatků): 8 331 Kč

Flow Rate Sensor – čidlo rychlosti toku

Čidlo měří rychlost toku proudících kapalin.

Technické údaje

Rozsah: 0 m·s-1 až 4,0 m·s-1

Citlivost: 0,0012 m·s-1

Přesnost: ±1 % celého rozsahu (±0,04 m·s-1)

Čidlo umožňuje měřit a zaznamenávat rychlost v metrech za sekundu nebo ve stopách za sekundu.

Čidlo lze používat v teplotním rozsahu 0 °C až 70 °C. Je vybaveno kabelem o délce 5 m.

Jak čidlo rychlosti toku funguje

Čidlo je vybaveno vrtulkou, která se ponoří pod hladinu proti směru proudící kapaliny. Čím rychleji kapalina proudí, tím rychleji se vrtulka roztočí. Spolu s ní se otáčí také tyčový magnet připevněný na její zadní straně, který svým pohybem každou půlotáčku aktivuje spínač. Ten tak vysílá elektrické signály, které jsou rozhraním vyhodnocovány a převáděny na rychlost toku ve zvolených jednotkách.

Některá možná použití

  • určení objemového průtoku v daném místě toku (jako součin rychlosti toku a obsahu plošného průřezu zaplněné části koryta)
  • použití naměřené rychlosti toku ke studiu naplavenin, pohybu částic v řekách apod. (z naměřené rychlosti lze rozhodnout, jak velké částice jsou ještě proudem strhávány a jaké zůstávají na svém místě)
  • v korytě s měnícím se průřezem lze ověřit středoškolský tvar rovnice kontinuity pro kapaliny

Videa

seznam videí (1 česky, 1 s českými titulky)

Experimenty

seznam experimentů (1 česky, 2 anglicky)

Manuály

Záruka: 5 letMožná také hledáte

WDS  Water Depth Sampler  5 942 Kč

© 2023 Edufor s. r. o. – výhradní dovozce produktů Vernier do České republiky