seznam produktů

Flat pH Senzor (Tris Compatible)

čidlo kyselosti

Objednávkový kód: FPH-BTA

Cena (včetně DPH a všech ostatních poplatků): 7 461 Kč

Flat pH Senzor (Tris Compatible) – čidlo kyselosti

Plochá pH elektroda má dvě důležité výhody:

1. Pro měření stačí méně vzorku (není potřeba tak vysoká hladina jako u běžné skleněné elektrody).

2. Obyčejný pH senzor nezle využít v roztocích reagujících s Ag – obsahují-li sulfidové anionty, proteiny či tris(hydroxymethyl)aminomethanový pufr v biochemických experimentech. V takovém případě doporučujeme tuto speciální pH elektrodu s dvojitým elektrolytickým můstkem.

Co je to pH

Kyselost neboli pH (anglicky potential of hydrogen, potenciál vodíku, též vodíkový exponent) je definována jako záporně vzatý dekadický logaritmus aktivity oxoniových kationtů:

pH = - log(a(H3O+)),

kde a značí aktivitu iontu (H3O+). V chemii toto číslo vyjadřuje, zda vodný roztok reaguje kysele, či naopak alkalicky (zásaditě). Jedná se o logaritmickou stupnici s rozsahem hodnot od 0 do 14; přitom neutrální voda má pH rovno 7. U kyselin je pH < 7 (čím menší číslo, tím "silnější" kyselina), naopak zásady mají pH > 7 (čím větší číslo, tím "silnější" zásada). Více o pH a způsobech jeho měření.

Technické parametry

Rozsah: 0 - 14 pH

Citlivost: 0,008 pH

Provozní teplota: 5 °C až 80 °C

Jak čidlo kyselosti pracuje

Čidlo obsahuje elektrodu z Ag/AgCl a vytváří výstupní napětí, které se mění s kyselostí prostředí. 

Některá možná použití

  • sledování změn kyselosti během chemických reakcí, typicky např. při titraci
  • studium kyselin a zásaditých roztoků včetně těch nejdostupnějších (např. ocet) apod.
  • studium kyselých dešťů
  • sledování kvality vodních zdrojů apod.

Upozornění

Není-li senzor používán, je třeba uchovávat ho v lahvičce s přechovávacím roztokem (je součástí balení).

Experimenty

seznam experimentů (1 česky)

Manuály

Záruka: 5 letMožná také hledáte

GDX-FPH  Go Direct Tris Compatible Flat pH Sensor  8 063 Kč
FPH-BNC  BNC Flat pH Electrode (Tris Compatible)  5 054 Kč
PH-BTA  pH Sensor - čidlo kyselosti  5 957 Kč
PH-SS  pH Storage Solution - náhradní skladovací roztok pro pH čidla  1 504 Kč
MSTIR  Microstirrer  581 Kč
BTL  pH Storage Bottles (pkg of 5)  646 Kč

© 2024 Edufor s. r. o. – výhradní dovozce produktů Vernier do České republiky