seznam produktů

Go Direct Calcium ISE Electrode

Sonda vápenatých kationtů

Objednávkový kód: GDX-CA

Cena (včetně DPH a všech ostatních poplatků): 17 389 Kč

Go Direct Calcium ISE Electrode – sonda vápenatých kationtů

Sonda měří koncentraci vápenatých kationtů Ca2+ ve vodných roztocích.

Technické údaje

Rozsah: 1 až 40 000 mg/l, přesnost ±10 % plného rozsahu (při kalibraci 10 a 1000 mg/L)  

Interferující ionty: 

Rozsah pH, ve kterém lze sondu používat: 3 - 10

Teplotní rozsah, ve kterém lze sondu používat: 0 °C až 40 °C

Délka sondy / Délka kabelu pro připojení k rozhraní: 15,5 cm / 100 cm

Omezená životnost membrán iontově selektivních elektrod

Membrány iontově selektivních elektrod mají omezenou životnost, výrobce dává záruku 12 měsíců (oproti běžným 5 letům na jiné vybavení Vernier). Hlavici s membránou lze vyměnit (obj. kód NO3-MODNH4-MODCA-MODK-MOD).

Jak sonda vápenatých iontů funguje

Sonda měří napětí mezi referenční elektrodou na bázi Ag/AgCl a snímací elektrodou, která obsahuje membránu z PVC. Tato membrána (vpodstatě porézní plastový disk) je propustná pro vápenaté kationty, nikoliv však pro vodu. Jak se mění počet vápenatých iontů procházejících membránou ke snímací elektrodě, mění se také měřené napětí. Na základě toho vypočítává připojené rozhraní koncentraci iontů v roztoku.

Vápenaté ionty a tvrdost vody

Tvrdost vody není úplně jasný pojem - rozumí se jím buď obsah Ca2+, Mg2+, Ba2+ a Sr2+ (případně i dalších dvou- a vícemocných kationtů), nebo častěji jen množství rozpuštěného vápníku a hořčíku, tj. součet Ca2+ a Mg2+. Ve většině vod totiž tyto prvky naprosto dominují, zejména vápenaté kationty jsou pro tuto charakteristiku podstatné - poměr Ca:Mg je ve většině přirozených vod 2:1 až 4:1. Určíte-li tedy koncentraci vápenatých kationtů ve vodě, máte současně k dispozici dobrou informaci o její tvrdosti.

Některá možná použití

 • studium koncentrace vápenatých iontů ve vodě z kohoutku, z řeky atd.
 • existuje závislost této koncentrace na teplotě?
 • změní se koncentrace po převaření zkoumaného vzorku?
 • jak velký vliv na tvrdost vody mají změkčovadla, mýdlo, prací prášky...
 • srovnání různých minerálních vod podle koncentrace vápenatých iontů apod.

Postup při použití senzoru

 1. Uvolněte uzávěr odkládací lahvičky a elektrodu z lahvičky i z jejího uzávěru vyjměte.
 2. Spodní část elektrody dobře opláchněte destilovanou vodou.
 3. Namočte konec elektrody na 30 minut do kalibračního roztoku vysoké koncentrace.
  1. Elektroda by se neměla dotýkat spodku nádobky.
  2. Malé bílé referenční kontakty v blízkosti konce elektrody mají být také namočené.
  3. Dbejte, aby se pod elektrodou nezachytily vzduchové bublinky.
 4. Připojte senzor k počítači, telefonu či tabletu (návod).
 5. Doporučujeme provést dvoubodovou kalibraci pomocí kalibračních roztoků vysoké a nízké koncentrace.
 6. Po skončení měření opláchněte elektrodu destilovanou vodou.
 7. Nasuňte na tělo elektrody uzávěr odkládací lahvičky a našroubujte jej na odkládací lahvičku tak, aby se konec elektrody nedotýkal houby v lahvičce.

Důležitá upozornění:

 • Senzor neponořujte úplně (BNC konektor není vodotěsný).
 • Nenechávejte elektrodu namáčet déle než 24 hodin.
 • Při skladování delším než 24 hodin dbejte, aby byl senzor v odkládací lahvičce s mírně navlhčenou houbičkou.

Manuály

Záruka: 5 let (1 rok na baterii,1 rok na membránu)Možná také hledáte

GDX-CL  Go Direct Chloride ISE Electrode - sonda chloridových aniontů  17 389 Kč
GDX-K  Go Direct Potassium ISE Electrode - sonda draselných kationtů  17 389 Kč
GDX-NO3  Go Direct Nitrate ISE Electrode - sonda dusičnanových aniontů  17 389 Kč
GDX-NH4  Go Direct Ammonium ISE Electrode  17 389 Kč

© 2024 Edufor s. r. o. – výhradní dovozce produktů Vernier do České republiky