seznam produktů

Go Direct Calcium ISE Electrode BNC

Objednávkový kód: GDX-CA-BNC

Cena (včetně DPH a všech ostatních poplatků): 14 982 Kč

Go Direct Calcium ISE Electrode BNC

Iontově selektivní BNC elektroda, vyžaduje rozhraní (zesilovač) GDX-ISEA. Měří koncentraci vápenatých kationtů Ca2+ ve vodných roztocích.

Technické údaje

Rozsah: 1 až 40 000 mg/l, přesnost ±10 % plného rozsahu (při kalibraci 10 a 1000 mg/L)  

Interferující ionty: 

Rozsah pH, ve kterém lze sondu používat: 3 - 10

Teplotní rozsah, ve kterém lze sondu používat: 0 °C až 40 °C

Délka sondy / Délka kabelu pro připojení k rozhraní: 15,5 cm / 100 cm

Omezená životnost membrán iontově selektivních elektrod

Membrány iontově selektivních elektrod mají omezenou životnost, výrobce dává záruku 12 měsíců (oproti běžným 5 letům na jiné vybavení Vernier). Hlavici s membránou lze vyměnit (obj. kód NO3-MODNH4-MODCA-MODK-MOD).

Jak sonda vápenatých iontů funguje

Sonda měří napětí mezi referenční elektrodou na bázi Ag/AgCl a snímací elektrodou, která obsahuje membránu z PVC. Tato membrána (vpodstatě porézní plastový disk) je propustná pro vápenaté kationty, nikoliv však pro vodu. Jak se mění počet vápenatých iontů procházejících membránou ke snímací elektrodě, mění se také měřené napětí. Na základě toho vypočítává připojené rozhraní koncentraci iontů v roztoku.

Vápenaté ionty a tvrdost vody

Tvrdost vody není úplně jasný pojem - rozumí se jím buď obsah Ca2+, Mg2+, Ba2+ a Sr2+ (případně i dalších dvou- a vícemocných kationtů), nebo častěji jen množství rozpuštěného vápníku a hořčíku, tj. součet Ca2+ a Mg2+. Ve většině vod totiž tyto prvky naprosto dominují, zejména vápenaté kationty jsou pro tuto charakteristiku podstatné - poměr Ca:Mg je ve většině přirozených vod 2:1 až 4:1. Určíte-li tedy koncentraci vápenatých kationtů ve vodě, máte současně k dispozici dobrou informaci o její tvrdosti.

Některá možná použití

  • studium koncentrace vápenatých iontů ve vodě z kohoutku, z řeky atd.
  • existuje závislost této koncentrace na teplotě?
  • změní se koncentrace po převaření zkoumaného vzorku?
  • jak velký vliv na tvrdost vody mají změkčovadla, mýdlo, prací prášky...
  • srovnání různých minerálních vod podle koncentrace vápenatých iontů apod.

 

Manuály

Záruka: 5 let (1 rok na membránu)Možná také hledáte

GDX-ISEA  Go Direct ISE Amplifier - Go Direct zesilovač signálu z ISE  4 753 Kč
GDX-CL-BNC  Go Direct Chloride ISE Electrode BNC  14 982 Kč
GDX-NH4-BNC  Go Direct Ammonium ISE Electrode BNC  14 982 Kč
GDX-NO3-BNC  Go Direct Nitrate ISE Electrode BNC  14 982 Kč
GDX-K-BNC  Go Direct Potassium ISE Electrode BNC  14 982 Kč
GDX-EA  Go Direct Electrode Amplifier - Go Direct zesilovač elektrodového signálu  4 753 Kč
GDX-FPH-BNC  Go Direct Flat pH Electrode  4 994 Kč
GDX-GPH-BNC  Go Direct Glass pH Electrode  5 656 Kč

© 2024 Edufor s. r. o. – výhradní dovozce produktů Vernier do České republiky