seznam produktů

Go Direct Chloride ISE Electrode BNC

Objednávkový kód: GDX-CL-BNC

Cena (včetně DPH a všech ostatních poplatků): 14 982 Kč

Go Direct Chloride ISE Electrode BNC

Iontově selektivní BNC elektroda, vyžaduje rozhraní (zesilovač) GDX-ISEA. Měří koncentraci chloridových aniontů Clve vodných roztocích.

Technické údaje

Rozsah: 10 až 20 000 mg/l

Přesnost: ±10 % plného rozsahu (při kalibraci 1 a 100 mg/L)

Rozsah pH, ve kterém lze sondu používat: 2 - 12

Teplotní rozsah, ve kterém lze sondu používat: 0 °C až 40 °C

Délka sondy / délka kabelu pro připojení k rozhraní: 15,5 cm / 100 cm

Jak sonda chloridových iontů funguje

Sonda měří napětí mezi referenční elektrodou na bázi Ag/AgCl a snímací elektrodou, která obsahuje pevnou membránu. Tato membrána je propustná pro chloridové anionty, nikoliv však pro vodu. Jak se mění počet chloridových iontů procházejících membránou ke snímací elektrodě, mění se také měřené napětí. Na základě toho vypočítává připojené rozhraní koncentraci iontů v roztoku.

Některá možná použití

  • studium koncentrace chloridových iontů ve vodě z kohoutku, z řeky atd.
  • srovnání s koncentrací těchto iontů v mořské vodě
  • existuje závislost této koncentrace na teplotě?
  • co se děje s koncentrací Clpři elektrolýze, je-li elektrolytem například chlorid sodný?
  • změní se koncentrace po převaření zkoumaného vzorku?

Manuály

Záruka: 5 letMožná také hledáte

GDX-ISEA  Go Direct ISE Amplifier - Go Direct zesilovač signálu z ISE  4 753 Kč
GDX-CA-BNC  Go Direct Calcium ISE Electrode BNC  14 982 Kč
GDX-NH4-BNC  Go Direct Ammonium ISE Electrode BNC  14 982 Kč
GDX-K-BNC  Go Direct Potassium ISE Electrode BNC  14 982 Kč
GDX-NO3-BNC  Go Direct Nitrate ISE Electrode BNC  14 982 Kč
GDX-EA  Go Direct Electrode Amplifier - Go Direct zesilovač elektrodového signálu  4 753 Kč
GDX-FPH-BNC  Go Direct Flat pH Electrode  4 994 Kč
GDX-GPH-BNC  Go Direct Glass pH Electrode  5 656 Kč

© 2024 Edufor s. r. o. – výhradní dovozce produktů Vernier do České republiky