seznam produktů

Go Direct Potassium ISE Electrode

Sonda draselných kationtů

Objednávkový kód: GDX-K

Cena (včetně DPH a všech ostatních poplatků): 17 389 Kč

Go Direct Potassium ISE Electrode – sonda draselných kationtů

Sonda měří koncentraci draselných katiointů K+ ve vodných roztocích.

Technické údaje

Rozsah: 90 mg/l až 39 000 mg/l

Přesnost (accuracy): 16 % z rozsahu

Rozsah pH, ve kterém lze sondu používat: 2 - 12

Teplotní rozsah, ve kterém lze sondu používat: 0 °C až 40 °C

Interferující ionty: Rb2+, Cs2+, NH4+, Ca2+, Mg2+, Li+

Omezená životnost membrán iontově selektivních elektrod

Membrány iontově selektivních elektrod mají omezenou životnost, výrobce dává záruku 12 měsíců (oproti běžným 5 letům na jiné vybavení Vernier). Hlavici s membránou lze vyměnit (obj. kód NO3-MODNH4-MODCA-MODK-MOD).

Postup při použití senzoru

 1. Uvolněte uzávěr odkládací lahvičky a elektrodu z lahvičky i z jejího uzávěru vyjměte.
 2. Spodní část elektrody dobře opláchněte destilovanou vodou.
 3. Namočte konec elektrody na 30 minut do kalibračního roztoku vysoké koncentrace.
  1. Elektroda by se neměla dotýkat spodku nádobky.
  2. Malé bílé referenční kontakty v blízkosti konce elektrody mají být také namočené.
  3. Dbejte, aby se pod elektrodou nezachytily vzduchové bublinky.
 4. Připojte senzor k počítači, telefonu či tabletu (návod).
 5. Doporučujeme provést dvoubodovou kalibraci pomocí kalibračních roztoků vysoké a nízké koncentrace.
 6. Po skončení měření opláchněte elektrodu destilovanou vodou.
 7. Nasuňte na tělo elektrody uzávěr odkládací lahvičky a našroubujte jej na odkládací lahvičku tak, aby se konec elektrody nedotýkal houby v lahvičce.

Důležitá upozornění:

 • Senzor neponořujte úplně (BNC konektor není vodotěsný).
 • Nenechávejte elektrodu namáčet déle než 24 hodin.
 • Při skladování delším než 24 hodin dbejte, aby byl senzor v odkládací lahvičce s mírně navlhčenou houbičkou.

Manuály

Záruka: 5 let (1 rok na baterii,1 rok na membránu)Možná také hledáte

GDX-CA  Go Direct Calcium ISE Electrode - sonda vápenatých kationtů  17 389 Kč
GDX-CL  Go Direct Chloride ISE Electrode - sonda chloridových aniontů  17 389 Kč
GDX-NO3  Go Direct Nitrate ISE Electrode - sonda dusičnanových aniontů  17 389 Kč
GDX-NH4  Go Direct Ammonium ISE Electrode  17 389 Kč

© 2024 Edufor s. r. o. – výhradní dovozce produktů Vernier do České republiky