seznam produktů

Go Direct Potassium ISE Electrode

Sonda draselných kationtů

Objednávkový kód: GDX-K

Cena (včetně DPH a všech ostatních poplatků): 14 910 Kč

Go Direct Potassium ISE Electrode – sonda draselných kationtů

Sonda měří koncentraci draselných katiointů K+ ve vodných roztocích.

Technické údaje

Rozsah: 90 mg/l až 39 000 mg/l

Přesnost (accuracy): 16 % z rozsahu

Rozsah pH, ve kterém lze sondu používat: 2 - 12

Teplotní rozsah, ve kterém lze sondu používat: 0 °C až 40 °C

Interferující ionty: Rb2+, Cs2+, NH4+, Ca2+, Mg2+, Li+

Omezená životnost membrán iontově selektivních elektrod

Membrány iontově selektivních elektrod mají omezenou životnost, výrobce dává záruku 12 měsíců (oproti běžným 5 letům na jiné vybavení Vernier). Hlavici s membránou lze vyměnit (obj. kód NO3-MODNH4-MODCA-MODK-MOD).

Manuály

Záruka: 5 let (1 rok na baterii,1 rok na membránu)Možná také hledáte

GDX-CA  Go Direct Calcium ISE Electrode - sonda vápenatých kationtů  14 910 Kč
GDX-CL  Go Direct Chloride ISE Electrode - sonda chloridových aniontů  14 910 Kč
GDX-NO3  Go Direct Nitrate ISE Electrode - sonda dusičnanových aniontů  14 910 Kč
GDX-NH4  Go Direct Ammonium ISE Electrode  14 910 Kč

© 2021 Edufor s. r. o. – výhradní dovozce produktů Vernier do České republiky