seznam produktů

Go Direct Ammonium ISE Electrode

Objednávkový kód: GDX-NH4

Cena (včetně DPH a všech ostatních poplatků): 14 910 Kč

Go Direct Ammonium ISE Electrode

Sonda měří koncentraci amonných kationtů NH4+ ve vodných roztocích.

Technické údaje

Rozsah: 1 mg/l až 18 000 mg/l

Přesnost: ±10 % plného rozsahu (při kalibraci 1 a 1000 mg/L)

Rozsah pH, ve kterém lze sondu používat: 4 - 7,5

Teplotní rozsah, ve kterém lze sondu používat: 0 °C až 40 °C

Délka sondy / délka kabelu pro připojení k rozhraní: 15,5 cm / 100 cm

Jak sonda amonných iontů funguje

Sonda měří napětí mezi referenční elektrodou na bázi Ag/AgCl a snímací elektrodou, která obsahuje membránu z PVC. Tato membrána (vpodstatě porézní plastový disk) je propustná pro amonné kationty, nikoliv však pro vodu. Jak se mění počet amonných iontů procházejících membránou ke snímací elektrodě, mění se také měřené napětí. Na základě toho vypočítává připojené rozhraní koncentraci iontů v roztoku.

Omezená životnost membrán iontově selektivních elektrod

Membrány iontově selektivních elektrod mají omezenou životnost, výrobce dává záruku 12 měsíců (oproti běžným 5 letům na jiné vybavení Vernier). Hlavici s membránou lze vyměnit (obj. kód NO3-MODNH4-MODCA-MODK-MOD).

Některá možná použití

  • studium koncentrace amonných iontů v pitné vodě, minerálních vodách, čisticích prostředcích
  • určení koncentrace amonných iontů ve vzorcích odebraných např. z rybníků v zemědělsky využívaných oblastech (ionty NH4+ jsou součástí často používaných amonných hnojiv)
  • souvisí koncentrace iontů NH4+ s pH vzorku?

Manuály

Záruka: 5 let (1 rok na baterii,1 rok na membránu)Možná také hledáte

GDX-CA  Go Direct Calcium ISE Electrode - sonda vápenatých kationtů  14 910 Kč
GDX-CL  Go Direct Chloride ISE Electrode - sonda chloridových aniontů  14 910 Kč
GDX-K  Go Direct Potassium ISE Electrode - sonda draselných kationtů  14 910 Kč
GDX-NO3  Go Direct Nitrate ISE Electrode - sonda dusičnanových aniontů  14 910 Kč

© 2021 Edufor s. r. o. – výhradní dovozce produktů Vernier do České republiky