seznam produktů

Go Direct Ammonium ISE Electrode BNC

Objednávkový kód: GDX-NH4-BNC

Cena (včetně DPH a všech ostatních poplatků): 11 980 Kč

Go Direct Ammonium ISE Electrode BNC

Iontově selektivní BNC elektroda, vyžaduje rozhraní (zesilovač) GDX-ISEA. Měří koncentraci amonných kationtů NH4+ ve vodných roztocích.

Technické údaje

Rozsah: 1 mg/l až 18 000 mg/l

Přesnost: ±10 % plného rozsahu (při kalibraci 1 a 1000 mg/L)

Rozsah pH, ve kterém lze sondu používat: 4 - 7,5

Teplotní rozsah, ve kterém lze sondu používat: 0 °C až 40 °C

Délka sondy / délka kabelu pro připojení k rozhraní: 15,5 cm / 100 cm

Jak sonda amonných iontů funguje

Sonda měří napětí mezi referenční elektrodou na bázi Ag/AgCl a snímací elektrodou, která obsahuje membránu z PVC. Tato membrána (vpodstatě porézní plastový disk) je propustná pro amonné kationty, nikoliv však pro vodu. Jak se mění počet amonných iontů procházejících membránou ke snímací elektrodě, mění se také měřené napětí. Na základě toho vypočítává připojené rozhraní koncentraci iontů v roztoku.

Omezená životnost membrán iontově selektivních elektrod

Membrány iontově selektivních elektrod mají omezenou životnost, výrobce dává záruku 12 měsíců (oproti běžným 5 letům na jiné vybavení Vernier). Hlavici s membránou lze vyměnit (obj. kód NO3-MODNH4-MODCA-MODK-MOD).

Některá možná použití

  • studium koncentrace amonných iontů v pitné vodě, minerálních vodách, čisticích prostředcích
  • určení koncentrace amonných iontů ve vzorcích odebraných např. z rybníků v zemědělsky využívaných oblastech (ionty NH4+ jsou součástí často používaných amonných hnojiv)
  • souvisí koncentrace iontů NH4+ s pH vzorku?

Záruka: 5 let (1 rok záruka na membránu)Možná také hledáte

GDX-ISEA  Go Direct ISE Amplifier - Go Direct zesilovač signálu z ISE (rozhraní)  3 985 Kč
GDX-CA-BNC  Go Direct Calcium ISE Electrode BNC (senzor)  11 980 Kč
GDX-CL-BNC  Go Direct Chloride ISE Electrode BNC (senzor)  11 980 Kč
GDX-K-BNC  Go Direct Potassium ISE Electrode BNC (senzor)  11 980 Kč
GDX-NO3-BNC  Go Direct Nitrate ISE Electrode BNC (senzor)  11 980 Kč
GDX-EA  Go Direct Electrode Amplifier - Go Direct zesilovač elektrodového signálu (rozhraní)  3 939 Kč
GDX-FPH-BNC  Go Direct Flat pH Electrode (senzor)  4 392 Kč
GDX-GPH-BNC  Go Direct Glass pH Electrode (senzor)  5 425 Kč

© 2020 Edufor s. r. o. – výhradní dovozce produktů Vernier do České republiky