seznam produktů

Go Direct Nitrate ISE Electrode

Sonda dusičnanových aniontů

Objednávkový kód: GDX-NO3

Cena (včetně DPH a všech ostatních poplatků): 14 910 Kč

Go Direct Nitrate ISE Electrode – sonda dusičnanových aniontů

Sonda měří koncentraci dusičnanových aniontů NO3ve vodných roztocích.

Technické údaje

Rozsah: 1 až 10000 mg/l

Přesnost: ±10 % plného rozsahu (při kalibraci 10 a 1000 mg/L)

Interferuje s ionty CIO4, I, ClO3, CN a BF4

Rozsah pH, ve kterém lze sondu používat: 2,5 - 11

Teplotní rozsah, ve kterém lze sondu používat: 0 °C až 50 °C

Délka sondy / délka kabelu pro připojení k rozhraní: 15,5 cm / 100 cm

Jak sonda dusičnanových aniontů funguje

Sonda měří napětí mezi referenční elektrodou na bázi Ag/AgCl a snímací elektrodou, která obsahuje membránu z PVC. Tato membrána (vpodstatě porézní plastový disk) je propustná pro dusičnanové anionty, nikoliv však pro vodu. Jak se mění počet dusičnanových iontů procházejících membránou ke snímací elektrodě, mění se také měřené napětí. Na základě toho vypočítává připojené rozhraní koncentraci iontů v roztoku.

Omezená životnost membrán iontově selektivních elektrod

Membrány iontově selektivních elektrod mají omezenou životnost, výrobce dává záruku 12 měsíců (oproti běžným 5 letům na jiné vybavení Vernier). Hlavici s membránou lze vyměnit (obj. kód NO3-MODNH4-MODCA-MODK-MOD).

Některá možná použití

  • studium koncentrace dusičnanových iontů ve vodě z kohoutku, z řeky, v minerálních vodách atd.
  • určení koncentrace dusičnanových iontů ve vzorcích odebraných např. z rybníků v zemědělsky využívaných oblastech (ionty NO3jsou součástí často používaných dusíkatých hnojiv)

Manuály

Záruka: 5 let (1 rok na baterii,1 rok na membránu)Možná také hledáte

GDX-CA  Go Direct Calcium ISE Electrode - sonda vápenatých kationtů  14 910 Kč
GDX-CL  Go Direct Chloride ISE Electrode - sonda chloridových aniontů  14 910 Kč
GDX-K  Go Direct Potassium ISE Electrode - sonda draselných kationtů  14 910 Kč
GDX-NH4  Go Direct Ammonium ISE Electrode  14 910 Kč

© 2021 Edufor s. r. o. – výhradní dovozce produktů Vernier do České republiky