seznam produktů

Go Direct O2 Gas Sensor

Go Direct čidlo plynného kyslíku

Objednávkový kód: GDX-O2

Cena (včetně DPH a všech ostatních poplatků): 12 575 Kč

Go Direct O2 Gas Sensor – Go Direct čidlo plynného kyslíku

Senzor pro měření koncentrace kyslíku ve vzduchu umožňuje řadu experimentů zejména z oblasti biologie a chemie.

Technická specifikace

 • Rozsah: 0 % až 100 %
 • Přesnost: ±1 %
 • Rozlišení: 0,01 %
 • Čidlo neslouží k měření ve vodě (dovnitř se nesmí dostat žádná kapalina)
 • Čidlo je nutné skladovat ve svislé poloze
 • Čas potřebný k 90% přiblížení ke konečné hodnotě: cca 12 sekund (měřená hodnota asymptoticky blíží k hodnotě skutečné)
 • Čidlo dokáže zároveň měřit teplotu
 • Se senzorem se dodává nádoba (umělohmotná láhev) s objemem 250 ml, kterou lze použít jako respirační komoru. K čidlu je možné dokoupit nádoby BC-250 a BC-2000, které mají otvory pro vzduchotěsné upevnění plynových senzorů.

Možnosti připojení

Jak kyslíkové čidlo funguje?

Čidlo využívá elektrochemický článek tvořený olověnou anodou a zlatou katodou, které jsou ponořeny do elektrolytu. Kvůli ponoření do elektrolytu je důležité čidlo uchovávat ve správné poloze (je vyznačeno na krabičce šipkou). Molekuly kyslíku se při průchodu tímto uspořádáním na katodě redukují a tato elektrochemická reakce je zdrojem proudu, který je úměrný koncentraci kyslíkových molekul mezi elektrodami.

Některá možná použití

 • Studium dýchání člověka
 • Studium růstu a dýchání rostlin a hmyzu
 • Chemické experimenty, při kterých se spotřebovává nebo vzniká kyslík

Co dělat, když senzor neměří dostatečně přesně

Čidlo je potřeba skladovat ve svislé poloze, protože obsahuje gelový elektrolyt, který díky gravitaci „teče“. Pokud čidlo ze svislé polohy vychýlíte, elektrolyt časem "přeteče" jinam, než kde by měl být. Trvá pak určitou dobu, než se zase vrátí. Totéž se může stát, když čidlo převážíte a cestou je natřásán.

Elektrody a elektrolyt se časem opotřebovávají, čidlo tedy zcela přirozeně ukazuje po čase nižší a nižší hodnoty. Typická životnost je asi 6 let. Nové čidlo má kontrolní hodnotu stavu elektrody 97 až 99 (zobrazuje se při kalibraci). Pokud tato hodnota klesne pod 55, je již gel za hranicí své životnosti. Pokud se tak stalo ještě před uplynutím pětileté záruční doby, kontaktujte nás, gel zdarma vyměníme. Jinak lze vyměnit za poplatek.

Pokud potřebujete čidlo dokalibrovat, přečtěte si návod na kalibraci.

Videa

seznam videí (1 anglicky)

Experimenty

seznam experimentů (6 česky)

Manuály

Záruka: 5 let (1 rok na baterii)Možná také hledáte

O2-BTA  O2 Gas Sensor - čidlo plynného kyslíku  12 635 Kč
GDX-CO2  Go Direct CO2 Sensor - Go Direct čidlo oxidu uhličitého s vlhkoměrem a teploměrem  13 538 Kč

© 2024 Edufor s. r. o. – výhradní dovozce produktů Vernier do České republiky