seznam produktů

Instrumentation Amplifier

Zesilovač napětí

Objednávkový kód: INA-BTA

Cena (včetně DPH a všech ostatních poplatků): 5 355 Kč

Instrumentation Amplifier – zesilovač napětí

Zesilovač napětí je využíván například k takovému přizpůsobení výstupního napětí senzorů Vernier, aby byly tyto kompatibilní s používaným měřicím rozhraním. Umožňuje nastavovat různé zesilovací poměry.

Technické údaje

Možná zesílení signálu: 150x; 75x; 15x; 7,5x; 3x; 1,5x (vše ±5%)

Impedance: 1 MΩ vzhledem k zemi

Frekvenční odezva: 0 Hz - 250 Hz

Práce zesilovače

Zesilovač má tři hlavní úkoly:

  • Poskytuje šest různých poměrů zesílení malých signálů na úroveň odpovídající použití s měřicími rozhraními.
  • Vyrovnává výstupní napětí tak, že je vždy v rozmezí 0 V až 3,5 V. To umožňuje jeho použití také u záporných napětí, ačkoliv některá rozhraní používají pouze vstupy v rozsahu 0-5 V.
  • Zajišťuje filtrování vysokofrekvenčních signálů. Vodiče spojující zesilovač se senzory jsou náchylné ke vzniku elektrických šumů (podobně jako anténa rádia). Odfiltrování těchto šumů umožňuje dosahovat přesnějších měření.

Velikost zesílení lze měnit otočným knoflíkem na boku zesilovače.

Pokud je nastaven na pozice 20 mV, 200 mV a 1 V, je zesílení 150, 15 a 3.

Pokud je nastaven na pozice ±20 mV, ±200 mV a ±1 V, je zesílení 75; 7,5 a 1,5.

Jedním z příkladů, kdy použití zesilovače může výrazně zkvalitnit naměřená data, je zapojení s plynovým chromatografem (objednávkový kód GC-MINI).

 

Experimenty

seznam experimentů (1 anglicky)

Manuály

Záruka: 5 let


© 2024 Edufor s. r. o. – výhradní dovozce produktů Vernier do České republiky