seznam produktů

Logger Lite

Objednávkový kód: LL

Cena (včetně DPH a všech ostatních poplatků): 0 Kč

Logger Lite

Program Logger Lite je ZDARMA dodáván k čidlům a rozhraním Vernier. Podporována je většina verzí Windows, Mac OS a některé distribuce Linuxu. Hardwarová konfigurace počítače může být prakticky libovolná, software je velice nenáročný.


stáhněte si instalátor programu Logger Lite
 

Logger Lite umožňuje měřit pomocí senzorů Vernier desítky fyzikálních, chemických a biologických veličin a naměřená data vizualizovat a zpracovávat.

Program můžete využít jako obrovský demonstrační měřák, ale také pro získání časového průběhu veličin a vzájemného vztahu mezi veličinami.

Při výuce s Vernierem přirozeným způsobem rozvíjíte též matematické a vědecké dovednosti žáků, jako jsou práce s grafy či hypotézami.

Software a čidla můžete používat pro demonstrační experimenty v hodinách, ale také pro žákovské experimenty při badatelsky orientované výuce (laboratorní práce, práce v terénu, domácí experimenty).

demonstrační měřák
Pomocí Vernieru lze vytvořit z počítače velký demonstrační měřák pro celou třídu.

zobrazení naměřených bodů v grafu
Při měření závislosti tlaku na objemu je užitečné pro názornost vypnout spojování bodů v grafu.

zobrazení více grafů současně
Často je potřeba zobrazit pod sebou více grafů. Umožní to například názorně ukázat souvislost mezi okamžitou polohou, rychlostí a zrychlením míče skákajícího na podlaze. Data lze snadno získat pomocí sonaru.

popisky grafů
Zakreslením dvou měření do stejného grafu lze názorně porovnat různé situace. Na obrázku je zachyceno, jak se během 80 sekund mění teplota tyčového teploměru, z jehož kovového povrchu se odpařuje jednou voda, podruhé ethanol.

proložení naměřených dat přímkou
Naměřené body umí program proložit přímkou. Na prokládání složitějších matematických funkcí lze využít Logger Pro nebo tabulkový editor, do kterého se dají data jednoduše překopírovat z tabulky hodnot.

různé objekty na pracovní ploše
Objekty na pracovní ploše lze kombinovat. Při studiu modelu větrné elektrárny lze například kromě grafu zobrazit ručičkovými a číselnými měřáky rychlost větru, elektrický odpor zátěže, napětí, proud a okamžitý výkon.

Okamžité nasazení do výuky

 • ZDARMA pro všechny žáky i učitele
 • v češtině
 • nenáročnost na výkon počítače
 • jednoduché ovládání vyladěné pro výuku
 • videonávody
 • možnost akreditovaného školení

Elegance a efektivita

 • automatická detekce připojených senzorů
 • automatické uspořádání objektů na ploše
 • automatická volba měřítka
 • lze upravit barvy (např. čar v grafech)
 • veličiny lze podle potřeby přejmenovat
 • chytře udělané klávesové zkratky

Vizualizace pomocí grafů

 • více průběhů měření do jednoho grafu
 • více různých grafů pod sebou
 • přidávání popisků do grafů
 • jen naměřené body nebo spojování čarami
 • libovolné nastavení veličin na obou osách

Vizualizace pomocí hodnot

 • číselný i ručičkový displej
 • obrovský demonstrační měřák
 • nastavitelný počet desetinných míst

Vizualizace pomocí tabulek

 • přehledný seznam naměřených hodnot
 • jednoduchý export do tabulkového editoru

Měření

 • nastavení doby a frekvence/periody měření
 • možnost nepřerušeného sběru dat (pokud není jasné, jak dlouho bude měření trvat)
 • režim zaznamenávání jednotlivých událostí s ručním vkládáním hodnot některých veličin (např. při měření závislosti tlaku na objemu)

Nástroje pro analýzu dat

 • odečet naměřených hodnot
 • jednoduchá statistika, proložení dat přímkou
 • libovolné obdélníkové výřezy grafů

Některé další možnosti programu

 • před měřením lze senzory vynulovat
 • žáci mohou kreslit do grafu předpovědi
 • volba jednotek (u teploměru např. °C, K a °F)
 • náhodné generování předloh pro aktivitu „napodobování grafů sonarem”
 • senzory lze kalibrovat a kalibraci uložit přímo do paměti senzoru
 • učitel může připravit více stránek s různými objekty (grafy, tabulky, displeje, texty, ...)

Videoukázky

Soutěž teploměrů

Měření pH nápojů

Upgrade na Logger Pro

Na většinu běžných věcí, zejména na základní škole, program Logger Lite naprosto dostačuje. Pro pokročilejší práci a analýzu dat je možné zakoupit Logger Pro.Možná také hledáte

LP  Logger Pro 3  17 990 Kč
LQ-VIEW  LabQuest Viewer  4 985 Kč
LL  Logger Lite  0 Kč
GO-TEMP  Go!Temp - čidlo pro měření teploty  2 948 Kč
GO-MOT  Go!Motion - sonar - USB čidlo polohy a pohybu  8 363 Kč
GO-LINK  Go!Link - rozhraní pro připojení senzorů k počítači přes USB  4 513 Kč

© 2024 Edufor s. r. o. – výhradní dovozce produktů Vernier do České republiky