seznam produktů

Logger Pro 3

Objednávkový kód: LP

Cena (včetně DPH a všech ostatních poplatků): 17 990 Kč

Logger Pro 3

Multilicence programu Logger Pro pro celou školu, všechny jeji zaměstnance i studenty (včetně domácích počítačů).

K rozhraním Vernier a ke Go! senzorům je zdarma mírně zjednodušená verze Programu Logger Pro zvaná Logger Lite. Placená verze (Logger Pro) má více nástrojů pro analýzu, zobrazování a zpracování dat (popsáno níže).

Programy Logger Pro i Logger Lite jsou navrženy tak, abyste pomocí nich mohli účinně a s lehkostí vést školní experimenty, promítat dataprojektorem aktuální hodnoty, tabulky, grafy atd. a vše zaznamenávat do počítače pro další zpracování – to můžete provádět pomocí sofistikovaných nástrojů přímo v Logger Pro/Lite, případně můžete data přetáhnout například do Excelu.

Kdy mi stačí Logger Lite a kdy už potřebuji Logger Pro

Obecně se dá říci, že na základní škole pro naprostou většinu věcí vystačíte s Logger Lite. Program Logger Pro je vhodné koupit pro školy střední a zejména pro školy vysoké. Nejste-li si jisti, kterou verzi pořídit, napište nám na info@vernier.cz, rádi poradíme.

Co umí Logger Pro navíc oproti Logger Lite

Přečtěte si, co umí Logger Lite. Logger Pro k tomu navíc přidává spoustu dalších užitečných funkcí. Následující seznam není vyčerpávající.

1. Prokládání naměřených dat matematickými funkcemi

Kromě lineární závislosti (umí i Logger Lite) můžete využívat také tyto funkce:

  • mocninné (kvadratickou, kubickou, n-tého stupně, obecnou mocninnou, převrácenou hodnoutu atd.)
  • exponenciální funkci
  • logaritmickou funkci
  • sinusovku
  • uživatelem definovanou funkci (můžete si vytvořit svůj vlastní předpis prakticky libovolné funkce pro prokládání)

Příklady využití:

proložení bodů matematickou funkcí

2. Dopočítávané veličiny, uživatelské proměnné a matematické modelování

Snadno můžete vytvářet podle potřeby své vlastní uživatelské veličiny, ve kterých využijete aktuální hodnoty měřené pomocí čidel Vernier. Kromě toho lze přidat i vlastní uživatelské proměnné (koeficienty), jejich hodnoty můžete jednoduše měnit a pozorovat, jaký mají vliv na podobu grafů apod.

Příklady:

3. Videoanalýza

Zaznamenejte pomocí videa (třeba v mobilním telefonu) nějaký děj, například vrh míčku nebo pokles hladiny pivní pěny. Poté pomocí nástrojů zabudovaných v Logger Pro proveďte videoanalýzu a získejte snadno a rychle data a grafy.

Příklad: Videoanalýza poklesu pivní pěny

videoanalýza

4. Vzdálené experimenty, data v mobilech a tabletech

Proveďte experiment s využitím dataloggeru LabQuest 2 nebo PC s programem Logger Pro. Díky Vernier Data Share mají všichni žáci ve třídě data již během měření k dispozici pro individuální prohlížení a analýzu. Můžete takto vytvořit také tzv. vzdálené experimenty.

Přečtěte si více o nástroji Vernier Data Share

Příklady využití:

5. Pokročilá analýza dat

Logger Pro umožňuje využívat nástroje jako například:

  • statistika (průměr, maximum, minimum atd.)
  • výpočet plochy pod křivkou (numerická integrace)
  • výpočet první a druhých derivací
  • rychlá Fourierova transformace (FFT)
  • interpolace

rozměry LabQuestu

6. Trigger (podmíněné spuštění měření)

V některých případech je užitečné neměřit pořád, ale počkat si, až se stane něco zajímavého. Příkladem je experiment Žhavení vlákna žárovky, který jsme sice provedli s dataloggerem LabQuest 2, ale s Logger Pro lze využít trigger obdobným způsobem.

7. Přehrávání záznamů

Celé měření můžete v reálném čase, zrychleně i zpomaleně žákům znovu přehrát. Získáváte tak další důležitý nástroj pro názornou práci s naměřenými daty. Toho jsme využili například ve Fyzice v letadle.

8. Vícestránkové pracovní listy včetně obrázků

V případě potřeby můžete vytvořit vícestránkový pracovní list. Na úvodní stránku můžete dát například motivační obrázek nebo schéma experimentu. Na další stránce může být obrovský digitální měřák pro úvodní jednoduché měření. Třetí stránka pak může obsahovat graf, do kterého žáci zaznamenají hodnoty atd.

9. Pokročilá práce s grafy

V Logger Pro můžete využívat například logaritmické měřítko, máte možnost přidat druhou svislou osu s úplně jinou veličinou a jednotkami, histogram, posuvný graf... Můžete také v grafech zobrazovat intervaly neurčitosti (chyby měření) pomocí chybových úseček či chybových obdélníků.

histogram   chybové úsečky

10. Export do Google map

Pokud jste při měření využívali též GPS (je zabudovaný v LabQuestu 2, dá se pořídit i externí třeba pro notebook nebo starší typ LabQuestu), můžete naměřená data vyexportovat do Google map. Takto jsme například mapovali hluk při cestě městem.

11. Řízení elektrických zařízení (motorů, světel, bzučáků atd.) v závislosti na datech ze senzorů

S využitím zařízení Digital Control Unit můžete na základě vstupů ze senzorů Vernier řídit externí zařízení, jako jsou motory, světla, bzučáky apod. My jsme takto například vytvořili pomocí Peltierova článku a teploměru jednoduchý termostat.

 

Vyzkoušejte Logger Pro na 30 dní zdarma

Logger Pro můžete na 30 dní vyzkoušet zdarma.

Aktualizace Logger Pro

Programy Logger Pro i Logger Lite jsou k dispozici pro Windows i v češtině. Pro Mac pouze anglicky.

Pokud máte "trojkovou" verzi Logger Pro, můžete zdarma aktualizovat na nejnovější verzi.

Pokud máte starší než "trojkovou" verzi, můžete zakoupit upgrade.

 

Videa

seznam videí (3 česky, 1 anglicky)

Experimenty

seznam experimentů (9 česky, 2 anglicky)

ManuályMožná také hledáte

GA  Graphical Analysis  0 Kč
SA  Spectral Analysis  0 Kč
LL  Logger Lite  0 Kč
LQ-VIEW  LabQuest Viewer  4 985 Kč

© 2024 Edufor s. r. o. – výhradní dovozce produktů Vernier do České republiky