seznam produktů

LabQuest Viewer

Objednávkový kód: LQ-VIEW

Cena (včetně DPH a všech ostatních poplatků): 4 985 Kč

LabQuest Viewer

LabQuest Viewer je software umožňující promítat žákům na monitor či pomocí dataprojektoru totéž, co je na displeji LabQuestu 2. Lze dokonce umožnit vzdálené ovládání, takže přes počítač lze ovládat LabQuest, stejně jako bychom pracovali na jeho dotykové obrazovce.

K čemu to je dobré?

1. Školení práce s LabQuestem – všem žákům můžete pomocí dataprojektoru ukazovat, co a jak mají dělat.

2. Vytváření dokumentace a pracovních listů – jediným kliknutím pořídíte snímek obrazovky LabQuestu, můžete ho uložit jako obrázek, vložit do wordovského dokumentu a podobně.

3. Můžete využít některé pokročilé funkce, které nemá program Logger Lite, například fitování exponenciály.

Jak to celé funguje?

1. Nainstalujete na počítač LabQuest Viewer.

2. V LabQuestu vytvoříte bezdrátovou síť, kte které se počítač pomocí WiFi připojí.

3. Povolíte prohlížení (a případně i vzdálené ovládání) LabQuestu.

4. Na počítači se připojíte k vytvořené beztrátové síti.

5. Spustíte na počítači LabQuest Viewer, vyberete zvolené zařízení a připojíte se.

Videa

seznam videí (1 česky, 1 anglicky)

Experimenty

seznam experimentů (1 česky, 1 anglicky)

ManuályMožná také hledáte

LABQ2  LabQuest 2 - přenosný datalogger (rozhraní)  18 970 Kč
LL  Logger Lite (software)  0 Kč
LP  Logger Pro 3 (software)  16 081 Kč

© 2020 Edufor s. r. o. – výhradní dovozce produktů Vernier do České republiky