seznam produktů

Ammonium Ion-Selective Electrode

Sonda amonných kationtů

Objednávkový kód: NH4-BTA

Cena (včetně DPH a všech ostatních poplatků): 12 206 Kč

Ammonium Ion-Selective Electrode – sonda amonných kationtů

Sonda měří koncentraci amonných kationtů NH4+ ve vodných roztocích.

Technické údaje

Rozsah: 1 mg/l až 18 000 mg/l

Přesnost: ±10 % plného rozsahu (při kalibraci 1 a 1000 mg/L)

Rozsah pH, ve kterém lze sondu používat: 4 - 7,5

Teplotní rozsah, ve kterém lze sondu používat: 0 °C až 40 °C

Délka sondy / délka kabelu pro připojení k rozhraní: 15,5 cm / 100 cm

Jak sonda amonných iontů funguje

Sonda měří napětí mezi referenční elektrodou na bázi Ag/AgCl a snímací elektrodou, která obsahuje membránu z PVC. Tato membrána (vpodstatě porézní plastový disk) je propustná pro amonné kationty, nikoliv však pro vodu. Jak se mění počet amonných iontů procházejících membránou ke snímací elektrodě, mění se také měřené napětí. Na základě toho vypočítává připojené rozhraní koncentraci iontů v roztoku.

Omezená životnost membrán iontově selektivních elektrod

Membrány iontově selektivních elektrod (NO3-BTANH4-BTACA-BTAK-BTA) mají omezenou životnost, výrobce dává záruku 12 měsíců (oproti běžným 5 letům na jiné vybavení Vernier). Hlavici s membránou lze vyměnit (obj. kód NO3-MODNH4-MODCA-MOD, K-MOD).

Výše uvedené se netýká chloridové elektrody CL-BTA.

Některá možná použití

  • studium koncentrace amonných iontů v pitné vodě, minerálních vodách, čisticích prostředcích
  • určení koncentrace amonných iontů ve vzorcích odebraných např. z rybníků v zemědělsky využívaných oblastech (ionty NH4+ jsou součástí často používaných amonných hnojiv)
  • souvisí koncentrace iontů NH4+ s pH vzorku?

Videa

seznam videí (1 s českými titulky)

Experimenty

seznam experimentů (1 česky, 2 anglicky)

Manuály

Záruka: 5 let (1 rok záruka na membránu)Možná také hledáte

CA-BTA  Calcium Ion-Selective Electrode - sonda vápenatých kationtů (senzor)  12 206 Kč
CL-BTA  Chloride Ion-Selective Electrode - sonda chloridových aniontů (senzor)  12 206 Kč
NO3-BTA  Nitrate Ion-Selective Electrode - sonda dusičnanových aniontů (senzor)  12 206 Kč
K-BTA  Potassium Ion Selective Electrode - sonda draselných kationtů (senzor)  12 206 Kč
DO-BTA  Dissolved Oxygen Probe - čidlo ve vodě rozpuštěného kyslíku (senzor)  14 210 Kč
ODO-BTA  Optický senzor koncentrace rozpuštěného kyslíku (senzor)  17 825 Kč
NH4-LST  ISE Ammonium Low Standard (nezařazeno)  1 152 Kč
NH4-MOD  ISE Ammonium Replacement Module (nezařazeno)  4 607 Kč
NH4-HST  ISE Ammonium High Standard (nezařazeno)  1 152 Kč

© 2020 Edufor s. r. o. – výhradní dovozce produktů Vernier do České republiky