seznam produktů

Nitrate Ion-Selective Electrode

Sonda dusičnanových aniontů

Objednávkový kód: NO3-BTA

Cena (včetně DPH a všech ostatních poplatků): 12 206 Kč

Nitrate Ion-Selective Electrode – sonda dusičnanových aniontů

Sonda měří koncentraci dusičnanových aniontů NO3- ve vodných roztocích.

Technické údaje

Rozsah: 1 až 10000 mg/l

Přesnost: ±10 % plného rozsahu (při kalibraci 10 a 1000 mg/L)

Interferuje s ionty CIO4-, I-, ClO3-, CN- a BF4-

Rozsah pH, ve kterém lze sondu používat: 2,5 - 11

Teplotní rozsah, ve kterém lze sondu používat: 0 °C až 50 °C

Délka sondy / délka kabelu pro připojení k rozhraní: 15,5 cm / 100 cm

Jak sonda dusičnanových aniontů funguje

Sonda měří napětí mezi referenční elektrodou na bázi Ag/AgCl a snímací elektrodou, která obsahuje membránu z PVC. Tato membrána (vpodstatě porézní plastový disk) je propustná pro dusičnanové anionty, nikoliv však pro vodu. Jak se mění počet dusičnanových iontů procházejících membránou ke snímací elektrodě, mění se také měřené napětí. Na základě toho vypočítává připojené rozhraní koncentraci iontů v roztoku.

Omezená životnost membrán iontově selektivních elektrod

Membrány iontově selektivních elektrod (NO3-BTANH4-BTACA-BTAK-BTA) mají omezenou životnost, výrobce dává záruku 12 měsíců (oproti běžným 5 letům na jiné vybavení Vernier). Hlavici s membránou lze vyměnit (obj. kód NO3-MODNH4-MODCA-MODK-MOD).

Výše uvedené se netýká chloridové elektrody CL-BTA.

Některá možná použití

  • studium koncentrace dusičnanových iontů ve vodě z kohoutku, z řeky, v minerálních vodách atd.
  • určení koncentrace dusičnanových iontů ve vzorcích odebraných např. z rybníků v zemědělsky využívaných oblastech (ionty NO3- jsou součástí často používaných dusíkatých hnojiv)

Videa

seznam videí (1 s českými titulky)

Experimenty

seznam experimentů (2 anglicky)

Manuály

Záruka: 5 let (1 rok záruka na membránu)Možná také hledáte

CA-BTA  Calcium Ion-Selective Electrode - sonda vápenatých kationtů (senzor)  12 206 Kč
CL-BTA  Chloride Ion-Selective Electrode - sonda chloridových aniontů (senzor)  12 206 Kč
NH4-BTA  Ammonium Ion-Selective Electrode - sonda amonných kationtů (senzor)  12 206 Kč
K-BTA  Potassium Ion Selective Electrode - sonda draselných kationtů (senzor)  12 206 Kč
DO-BTA  Dissolved Oxygen Probe - čidlo ve vodě rozpuštěného kyslíku (senzor)  14 210 Kč
ODO-BTA  Optický senzor koncentrace rozpuštěného kyslíku (senzor)  17 825 Kč
NO3-MOD  ISE Nitrate Replacement Module (příslušenství)  4 607 Kč
NO3-LST  ISE Nitrate Low Standard (nezařazeno)  1 152 Kč
NO3-HST  ISE Nitrate High Standard (nezařazeno)  1 152 Kč

© 2020 Edufor s. r. o. – výhradní dovozce produktů Vernier do České republiky