seznam produktů

Real-World Math with Vernier

Objednávkový kód: RWV

Cena (včetně DPH a všech ostatních poplatků): 1 890 Kč

Real-World Math with Vernier

Možná také hledáte

ESI  Investigating Environmental Science through Inquiry (kniha)  1 890 Kč
ESV  Earth Science with Vernier (kniha)  1 890 Kč
EWV  Elementary Science with Vernier - návody na jednoduché pokusy a měření (kniha)  1 890 Kč
FWV  Forensics with Vernier (kniha)  1 170 Kč
PSV  Physical Science with Vernier - návody na pokusy a měření (kniha)  1 890 Kč
PVA  Physics with Video Analysis - návody na využití videoanalýzy ve fyzice (kniha)  1 890 Kč
PWV  Physics with Vernier - návody na pokusy a měření ve fyzice (kniha)  1 890 Kč
REV  Renewable Energy with Vernier - Obnovitelné zdroje energie (návody na pokusy a měření) (kniha)  1 890 Kč
RWV  Real-World Math with Vernier (kniha)  1 890 Kč
WQV  Water Quality with Vernier - návody na pokusy a měření kvality vody (kniha)  1 890 Kč

© 2020 Edufor s. r. o. – výhradní dovozce produktů Vernier do České republiky