seznam produktů

Sound Level Sensor

Jednoduchý hlukoměr

Objednávkový kód: SLS-BTA

Cena (včetně DPH a všech ostatních poplatků): 4 456 Kč

Sound Level Sensor – jednoduchý hlukoměr

Jednoduchý hlukoměr (na rozdíl od hlukoměru SLM-BTA má menší rozsah, nemá displej a nelze jej použít bez rozhraní či dataloggeru).

Rozsahy a citlivost

Rozsah: 55–110 dB 

Frekvenční rozsah, ve kterém senzor pracuje: 30 Hz až 10 000 Hz

Citlivost: 0,1 dB

Přesnost: 3 dB

Jak hlukoměr pracuje

Senzor je vybaven mikrofonem, který měří akustický tlak. Výstup z tohoto mikrofonu je filtrován, zesilován a převáděn na hodnoty hladiny hluku. Senzor musí být při měření namířen mikrofonem přímo na zdroj hluku.

Některá možná použití

 • proměření hluku na koncertě, zábavě, na letišti či na dálnici
 • vyhodnocení hlučnosti vaší ulice, vaší školy
 • změny hladiny hluku se vzdáleností od zdroje hluku
 • studium efektivnosti protihlukových opatření

Co je decibel

Decibel (dB) je jedna desetina belu (B).

Bel (častěji ovšem decibel) je bezrozměrná veličina používaná v mnoha oblastech fyziky (tedy nikoliv pouze v akustice) pro porovnání hodnot fyzikálních veličin (typicky intenzity nebo výkonu). Jedna ze dvou porovnávaných veličin je pevně stanovená.

Pokles veličiny o 1 bel znamená desetinásobný pokles. Když hodnota veličiny vzroste o 3 bely, vzroste 1000×.

Kolik belů znamená dvojnásobný nárůst?

log10(2) = 0,3

Hodnotě 0,3 belu, tedy 3 decibelům, odpovídá dvojnásobné zvýšení hodnoty fyzikální veličiny. A skutečně, umocníme-li 10 na 0,3, dostaneme přibližně 2.

Tuto logaritmickou míru poprvé začali používat inženýři v roce 1923 v Bellových laboratořích k udávání útlumu telefonních vedení.

Více o decibelu najdete na http://cs.wikipedia.org/wiki/Decibel

Decibel v akustice

Při stanovení hluku je využíván tzv. Weberův-Fechnerův zákon, podle kterého lidské tělo nevnímá podněty přímo úměrně jejich intenzitě, ale přímo úměrně logaritmu intenzity. I velké změny působících podnětů tak způsobují relativně malé změny počitků.

Jako základ pro stanovení míry akustického tlaku v decibelech se dnes používá hodnota akustického tlaku 2·10-5 Pa (více nahttp://cs.wikipedia.org/wiki/Decibel).

Hodnota 0 dB tedy odpovídá akustickému tlaku 2·10-5 Pa.

Hodnota 38 dB (tj. 3,8 B) odpovídá akustickému tlaku (2·10-5)·103,8 Pa, tedy hodnotě zhruba 316krát větší než je základní úroveň.

Lze uvažovat i záporné hodnoty, například hodnotě -2 dB by odpovídal akustický tlak 0,63·(2·10-5) Pa.

Pro představu

 • práh slyšitelnosti je 0 dB (kdyby někdo slyšel lépe, mohl by mít práh slyšitelnosti třeba -0,1 dB)
 • šum ve studiu odpovídá asi 20 dB
 • tikot hodin odpovídá asi 30 dB
 • šepot z 10 cm odpovídá asi 50 dB
 • kytara z 40 cm odpovídá asi 60 dB
 • saxofon z 40 cm odpovídá asi 90 dB
 • hlasitý výkřik odpovídá asi 130 dB (práh bolesti); rozsah akustických tlaků, které člověk vnímá, je tedy asi 13 řádů (10 000 000 000 000)
 • vzlet tryskového letadla je více než 190 dB

Hodnoty převzaty z Wikipedie.

 

Manuály

Záruka: 5 letMožná také hledáte

GDX-SND  Go Direct Sound Sensor - Go Direct hlukoměr s mikrofonem  5 896 Kč
MCA-BTA  Microphone - mikrofon  3 309 Kč

© 2024 Edufor s. r. o. – výhradní dovozce produktů Vernier do České republiky