seznam produktů

SpectroVis

Spektrometr

Objednávkový kód: SVIS

Cena (včetně DPH a všech ostatních poplatků): zboží je aktuálně nedostupné

SpectroVis – spektrometr

!!! Tento produkt se již nevyrábí, byl nahrazen spektrometrem SpectroVis Plus (SVIS-PL) !!!

Přenosný spektrometr pro proměřování absorbčních spekter. Po dokoupení optického vlákna lze použít i k měření emisních spekter.

Pro použití v terénu je nutné mít LabQuest ve verzi 1.1 a vyšší. Pro použití s počítačem je nutné mít Logger Pro ve verzi 3.6 a vyšší.

Rozsah a citlivost

Rozsah: 400 nm – 725 nm

Rozlišení: cca 3 nm

Některá možná použití

  • proměření absorbčního spektra různých roztoků (závislost absorbce na vlnové délce)
  • studium Beerova zákona (závislost absorbce na koncentraci zkoumaného roztoku)
  • proměření emisních spekter různých světelných zdrojů (LED, zářivky, výbojky,...)

 

Fotoreportáž z akce Heuréka pro "šťoury" - světlo, spektra (česky)

Videoukázka (anglicky)

 

Experimenty

seznam experimentů (2 česky)

Manuály



Možná také hledáte

LP  Logger Pro 3  16 491 Kč
CUV  Colorimeter Cuvettes - kyvety do kolorimetru  1 324 Kč
CUV-UV  UV-VIS Cuvettes  8 770 Kč

© 2022 Edufor s. r. o. – výhradní dovozce produktů Vernier do České republiky