seznam produktů

SpectroVis Plus

Spektrofotometr

Objednávkový kód: SVIS-PL

Cena (včetně DPH a všech ostatních poplatků): zboží je aktuálně nedostupné

SpectroVis Plus – spektrofotometr

Tato verze se již neprodává – aktuálně nabízíme novější Go Direct SpectroVis!

Přenosný spektrofotometr a fluorimetr sloužící k měření absorbance, transmitance, fluorescence a emisního spektra.

Novinkou je kromě většího rozsahu a lepšího rozlišení přítomnost dvou excitačních zdrojů pro fluorescenci (405 nm a 500 nm).

Pro měřní emisních spekter je třeba dokoupit optické vlákno.

Pro použití v terénu můžete použít notebook nebo přenosný datalogger LabQuest .

Pro použití s počítačem postačuje mít zdarma dodávaný Logger Lite, nemusíte kupovat Logger Pro.

Balení obsahuje také sadu polystyrenových průhledných kyvet o objemu 3,5 ml. Kyvety nejsou vhodné pro organická rozpouštědla, jako je benzin apod.

Technické údaje

Rozsah: 380 nm – 950 nm

Rozlišení: 1 nm

Přesnost: ±3 nm při 650 nm, ±7 nm při 450 nm

Rychlost proměření celého spektra: cca 2 s

Vlnové délky excitačních zdrojů pro fluorimetrii: 405 nm a 500 nm

Rozměry:  15 cm × 9 cm ×  4 cm

Některá možná použití

  • proměření absorbčního spektra různých roztoků (závislost absorbce na vlnové délce)
  • studium Beerova zákona (závislost absorbce na koncentraci zkoumaného roztoku, fotonávod)
  • proměření emisních spekter různých světelných zdrojů (LED, zářivky, výbojky, plamenové zkoušky, ...)

Některé materiály a ukázky se starší verzi tohoto spektrofotometru Vernier SVIS

Fotoreportáž z akce Heuréka pro "šťoury" - světlo, spektra (česky)

Slovenský manuál pro starší verzi Vernier SVIS (PDF).

Návod na ověření, zda je zabudovaný zdroj světla za hranicí živosnoti (PDF).

 

Videa

seznam videí (1 s českými titulky, 4 anglicky)

Experimenty

seznam experimentů (30 česky, 11 anglicky)

Manuály

Záruka: 5 letMožná také hledáte

VSP-UV  Vernier UV-VIS Spectrophotometer  144 045 Kč
VSP-EM  Vernier Emissions Spectrometer - Emisní spektrometr  54 835 Kč
V-SPEC  Vernier Spectrometer  113 439 Kč
CUV  Colorimeter Cuvettes - kyvety do kolorimetru  1 324 Kč
CUV-RACK  Cuvette Rack - stojánek na kyvety  581 Kč
COL-BTA  Colorimeter - kolorimetr  7 060 Kč
ST-H  Spectrum Tube - Hydrogen - výbojová trubice s vodíkem  2 619 Kč
ST-N  Spectrum Tube - Nitrogen - výbojová trubice s dusíkem  2 619 Kč
ST-HE  Spectrum Tube - Helium - výbojová trubice s heliem  2 619 Kč
ST-NE  Spectrum Tube - Neon - výbojová trubice s neonem  2 619 Kč
ST-CO2  Spectrum Tube - CO2 - výbojová trubice s oxidem uhličitým  2 619 Kč
ST-AIR  Spectrum Tube - Air - výbojová trubice se vzduchem  2 619 Kč
ST-AR  Spectrum Tube - Argon - výbojová trubice s argonem  2 619 Kč

© 2022 Edufor s. r. o. – výhradní dovozce produktů Vernier do České republiky