seznam produktů

Thermocouple

Termočlánkový teploměr

Objednávkový kód: TCA-BTA

Cena (včetně DPH a všech ostatních poplatků): 4 753 Kč

Thermocouple – termočlánkový teploměr

Odolné čidlo určené k orientačnímu měření teploty v širokém rozsahu hodnot.

Rozsah a citlivost:

Rozsah: -200 °C až 1400 °C

Citlivost: 0,40 °C

Přesnost: v teplotním intervalu -200 °C až 0 °C:    ±5 °C

              v teplotním intervalu 0 °C až 900 °C:      ±2,2 °C

              v teplotním intervalu 900 °C až 1400 °C: ±15 °C

Jak termočlánek funguje

Termočlánky se skládají ze dvou různých kovových vodičů, jež jsou na obou koncích svařeny. Držíme-li oba svařené konce na různých teplotách, vzniká mezi nimi elektrické napětí. Tento jev je známý jako termoelektrický nebo Seebeckův jev. U každého vodiče má termoelektrické napětí jinou velikost v závislosti na použitých materiálech. Ze znalosti materiálu použitých vodičů a rozdílu těchto napětí lze pak určit měřenou teplotu.

Více o termočláncích a jejich kalibraci najdete například na http://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/txt_108.pdf.

Náměty na použití

  • Je teplejší plamen Bunsenova kahanu, nebo obyčejné svíčky?
  • V které části plamene je nejvyšší teplota... a jaká?
  • Jak horká je plotna kamen, sklokeramická deska, spirála vařiče?
  • Studium teploty tání nejrůznějších pevných látek (měď, cín, bizmut a další).
  • Určení teploty kapalného dusíku.

Videa

seznam videí (1 česky, 1 s českými titulky, 1 anglicky)

Experimenty

seznam experimentů (6 česky, 1 anglicky)

Manuály

Záruka: 5 letMožná také hledáte

GDX-TC  Go Direct Thermocouple - Go Direct termočlánkový teploměr  7 100 Kč
KWIRE-TCA  Replacement Thermocouple  1 143 Kč
STIR  Stir Station - magnetická míchačka  9 266 Kč
TMP-BTA  Stainless Steel Temperature Probe - nerezové teplotní čidlo  2 587 Kč
GO-TEMP  Go!Temp - čidlo pro měření teploty  2 948 Kč
STS-BTA  Surface Temperature Sensor - bodové teplotní čidlo  2 046 Kč
WRT-BTA  Wide-Range Temperature Probe - Přesné velkorozsahové teplotní čidlo  7 160 Kč
GO-MOT  Go!Motion - sonar - USB čidlo polohy a pohybu  8 363 Kč
GO-LINK  Go!Link - rozhraní pro připojení senzorů k počítači přes USB  4 513 Kč
ELB-TEMP  Let's Go! Investigating Temperature Book - návody na jednoduchá měření teploty  945 Kč

© 2024 Edufor s. r. o. – výhradní dovozce produktů Vernier do České republiky