Faktury vystavujeme až do 31. 12. 2022. Pište na info@edufor.cz nebo volejte 774 693 244.

seznam produktů

UVB Sensor

čidlo UVB záření

Objednávkový kód: UVB-BTA

Cena (včetně DPH a všech ostatních poplatků): 6 563 Kč

UVB Sensor – čidlo UVB záření

Senzor středněvlnného ultrafialového záření (označovaného jako UVB). Pracuje v rozsahu vlnových délek cca 290 nm – 320 nm, je nejcitlivější na vlnové délky v okolí 315 nm.

Jak čidlo UVB záření funguje?

Senzor obsahuje fotodiodu citlivou na UV záření – ta vytváří proud úměrný intenzitě dopadajícího záření.

Něco málo o záření UVB

Záření UVB má vlnovou délku v rozsahu od 290 do 320 nm. Při velkých intenzitách je zhoubné pro živé organizmy – je totiž schopno rozkládat nebo narušovat bílkoviny či jiné životně důležité organické sloučeniny. Kromě kůže může vážně poškozovat také oči. Naštěstí je ale z převážné většiny absorbováno ozónem ve stratosféře, respektive v ozónové vrstvě. Z UV záření dopadajícího na zemský povrch připadá na UVB zhruba 1 %.

Více například na wikipedii: http://cs.wikipedia.org/wiki/Ultrafialové_záření#UVB

Návrhy na experimenty s UVA a UVB senzorem

  • Kolik UVA a UVB záření odfiltrují sluneční brýle? Chrání nás brýle před oběma typy záření?
  • Prochází UVB záření sklem (můžeme se opálit v automobilu?).
  • Jak jsou na tom s propustností UVA/UVB záření další materiály (různá skla, fólie, voda a podobně)?
  • Chrání mokré tričko před UV zářením více než suché?
  • Je rozdíl v intenzitě UV záření mezi slunečnými a oblačnými dny?
  • Jak se mění intenzita UV záření během dne?

Videa

seznam videí (1 česky, 2 anglicky)

Experimenty

seznam experimentů (3 česky, 7 anglicky)

Manuály

Záruka: 5 letMožná také hledáte

UVA-BTA  UVA Sensor - čidlo UVA záření  6 508 Kč
LS-BTA  Light Sensor - luxmetr - čidlo intenzity světla  3 805 Kč
PAR-BTA  PAR Sensor (Photosynthetically Active Radiation) - Senzor fotosynteticky aktivního záření  13 734 Kč
O2-BTA  O2 Gas Sensor - čidlo plynného kyslíku  11 625 Kč
CO2-BTA  CO2 Gas Sensor - čidlo oxidu uhličitého  16 271 Kč
RH-BTA  Relative Humidity Sensor - čidlo relativní vlhkosti vzduchu  4 456 Kč
SMS-BTA  Soil Moisture Sensor - půdní vlhkoměr  7 115 Kč
GO-LINK  Go!Link - rozhraní pro připojení senzorů k počítači přes USB  3 980 Kč

© 2022 Edufor s. r. o. – výhradní dovozce produktů Vernier do České republiky