Faktury vystavujeme až do 31. 12. 2022. Pište na info@edufor.cz nebo volejte 774 693 244.

seznam produktů

Vernier Drop Counter

čítač kapek

Objednávkový kód: VDC-BTD

Cena (včetně DPH a všech ostatních poplatků): 6 012 Kč

Vernier Drop Counter – čítač kapek

Přesný čítač kapek, který využijete nejen při titračních pokusech. Tento senzor umožňuje také odměřování malých objemů - znáte-li objem jedné kapky, stačí jej zadat programu vašeho rozhraní a měřit přímo objem odkapávající látky.

Jak čítač kapek pracuje

Princip fungování čítače je analogický s principem vnitřní optické závory. Čítač obsahuje zdroj infračerveného paprsku (890 nm) a infračervený detektor. Je-li paprsek padající kapkou na okamžik přerušen, vyšle čítač impuls, který je rozhraním vyhodnocen jako průchod jedné kapky.

Některá možná použití

  • spolu se senzorem pH (obj. kód PH-BTA) proměřte závislost pH na objemu přidávané látky při titraci – použijte šablonu titrace.gmbl (zip)
  • spolu s elektrodou pro měření vodivosti (obj. kód CON-BTA) proměřte závislost vodivosti na objemu přidávané látky při titraci (zip)
  • spolu s nerezovým teplotním čidlem (obj. kód TMP-BTA nebo GO-TEMP) proměřte závislost teploty na objemu přidávané látky při exotermických a endotermických reakcích
  • využijte iontově selektivní sondy Vernier (Ca2+Cl-NH4+NO3-K+) k detekci některých iontů v roztocích v závislosti na objemu přidávané látky

Videa

seznam videí (1 s českými titulky, 2 anglicky)

Experimenty

seznam experimentů (8 česky, 9 anglicky)

Manuály

Záruka: 5 letMožná také hledáte

GDX-DC  Go Direct Drop Counter - Go Direct čítač kapek  6 273 Kč
PH-BTA  pH Sensor - čidlo kyselosti  5 460 Kč
CON-BTA  Conductivity Probe - elektroda pro měření vodivosti  6 343 Kč
GO-TEMP  Go!Temp - čidlo pro měření teploty  2 485 Kč
TMP-BTA  Stainless Steel Temperature Probe - nerezové teplotní čidlo  2 195 Kč
STIR  Stir Station - magnetická míchačka  8 654 Kč
CCS-BTA  Proudově stabilizovaný zdroj pro elektrochemii  4 133 Kč
CA-BTA  Calcium Ion-Selective Electrode - sonda vápenatých kationtů  14 781 Kč
CL-BTA  Chloride Ion-Selective Electrode - sonda chloridových aniontů  14 781 Kč
NO3-BTA  Nitrate Ion-Selective Electrode - sonda dusičnanových aniontů  14 781 Kč
NH4-BTA  Ammonium Ion-Selective Electrode - sonda amonných kationtů  14 781 Kč
LQ-MINI  LabQuest Mini  9 873 Kč

© 2022 Edufor s. r. o. – výhradní dovozce produktů Vernier do České republiky