Faktury vystavujeme až do 31. 12. 2021. Pište na info@edufor.cz nebo volejte 774 693 244.

seznam produktů

Water Quality with Vernier

Návody na pokusy a měření kvality vody

Objednávkový kód: WQV

Cena (včetně DPH a všech ostatních poplatků): 1 890 Kč

Water Quality with Vernier – návody na pokusy a měření kvality vody

Některé z experimentů:

 Možná také hledáte

TMP-BTA  Stainless Steel Temperature Probe - nerezové teplotní čidlo  1 695 Kč
PH-BTA  pH Sensor - čidlo kyselosti  4 495 Kč
TRB-BTA  Turbidity Sensor - zákaloměr (nefelometr)  7 233 Kč
COL-BTA  Colorimeter - kolorimetr  6 985 Kč
CON-BTA  Conductivity Probe - elektroda pro měření vodivosti  5 985 Kč
FLO-BTA  Flow Rate Sensor - čidlo rychlosti toku  8 331 Kč
NO3-BTA  Nitrate Ion-Selective Electrode - sonda dusičnanových aniontů  12 206 Kč
NH4-BTA  Ammonium Ion-Selective Electrode - sonda amonných kationtů  12 206 Kč
CA-BTA  Calcium Ion-Selective Electrode - sonda vápenatých kationtů  12 206 Kč
CL-BTA  Chloride Ion-Selective Electrode - sonda chloridových aniontů  12 206 Kč
CWV  Chemistry with Vernier - návody na pokusy a měření v chemii  1 890 Kč
CHEM-A  Advanced Chemistry with Vernier - návody na pokusy a měření v chemii  1 890 Kč
BWV  Biology with Vernier - návody na pokusy a měření v biologii  1 890 Kč
PWV  Physics with Vernier - návody na pokusy a měření ve fyzice  1 890 Kč
ESV  Earth Science with Vernier  1 890 Kč
MSV  Middle School Science with Vernier - návody na pokusy a měření  1 890 Kč
EWV  Elementary Science with Vernier - návody na jednoduché pokusy a měření  1 890 Kč

© 2021 Edufor s. r. o. – výhradní dovozce produktů Vernier do České republiky