seznam produktů

Water Quality with Vernier

Návody na pokusy a měření kvality vody

Objednávkový kód: WQV

Cena (včetně DPH a všech ostatních poplatků): 1 890 Kč

Water Quality with Vernier – návody na pokusy a měření kvality vody

Některé z experimentů:

 Možná také hledáte

TMP-BTA  Stainless Steel Temperature Probe - nerezové teplotní čidlo (senzor)  1 695 Kč
PH-BTA  pH Sensor - čidlo kyselosti (senzor)  4 495 Kč
TRB-BTA  Turbidity Sensor - zákaloměr (nefelometr) (senzor)  7 233 Kč
DO-BTA  Dissolved Oxygen Probe - čidlo ve vodě rozpuštěného kyslíku (senzor)  14 210 Kč
COL-BTA  Colorimeter - kolorimetr (senzor)  6 985 Kč
CON-BTA  Conductivity Probe - elektroda pro měření vodivosti (senzor)  5 985 Kč
FLO-BTA  Flow Rate Sensor - čidlo rychlosti toku (senzor)  8 331 Kč
NO3-BTA  Nitrate Ion-Selective Electrode - sonda dusičnanových aniontů (senzor)  12 206 Kč
NH4-BTA  Ammonium Ion-Selective Electrode - sonda amonných kationtů (senzor)  12 206 Kč
CA-BTA  Calcium Ion-Selective Electrode - sonda vápenatých kationtů (senzor)  12 206 Kč
CL-BTA  Chloride Ion-Selective Electrode - sonda chloridových aniontů (senzor)  12 206 Kč
CWV  Chemistry with Vernier - návody na pokusy a měření v chemii (kniha)  1 890 Kč
CHEM-A  Advanced Chemistry with Vernier - návody na pokusy a měření v chemii (kniha)  1 890 Kč
BWV  Biology with Vernier - návody na pokusy a měření v biologii (kniha)  1 890 Kč
PWV  Physics with Vernier - návody na pokusy a měření ve fyzice (kniha)  1 890 Kč
ESV  Earth Science with Vernier (kniha)  1 890 Kč
MSV  Middle School Science with Vernier - návody na pokusy a měření (kniha)  1 890 Kč
EWV  Elementary Science with Vernier - návody na jednoduché pokusy a měření (kniha)  1 890 Kč

© 2020 Edufor s. r. o. – výhradní dovozce produktů Vernier do České republiky