seznam produktů

Graphical Analysis

Objednávkový kód: GA

Cena (včetně DPH a všech ostatních poplatků): 0 Kč

Graphical Analysis

 

Zdarma pro Windows, Android, iOS, Chromebook i Mac – stáhnout.

Graphical Analysis umožňuje měřit pomocí senzorů Vernier desítky fyzikálních, chemických a biologických veličin a naměřená data vizualizovat a zpracovávat.

Program můžete využít jako obrovský demonstrační měřák, ale také pro získání časového průběhu veličin a vzájemného vztahu mezi veličinami.

Při výuce s Vernierem přirozeným způsobem rozvíjíte též matematické a vědecké dovednosti žáků, jako jsou práce s grafy či hypotézami.

Software a čidla můžete používat pro demonstrační experimenty v hodinách, ale také pro žákovské experimenty při badatelsky orientované výuce (laboratorní práce, práce v terénu, domácí experimenty).

GA displej

Pomocí Vernieru lze vytvořit z počítače velký demonstrační měřák pro celou třídu.

GA displej

Při měření závislosti tlaku na objemu je užitečné pro názornost vypnout spojování bodů v grafu.

GA displej

Někdy je užitečné zobrazit pod sebou více grafů. Graf na obrázku ukazuje polohu a rychlost závaží kmitajícího na pružině (data byla pořízena sonarem). Je vidět, že v horní úvrati se závaží zastavilo, zatímco při průchodu rovnovážnou polohou se pohybuje nejrychleji.

GA displej

Zakreslením více měření do stejného grafu lze názorně porovnat různé situace. Na obrázku je zachyceno, jak se během 100 sekund mění teplota tyčového teploměru, z jehož kovového povrchu se odpařuje jednou voda, podruhé ethanol.

GA displej

Naměřené body umí program proložit přímkou či složitějšími matematicými funkcemi.

GA displej

Graphical Analysis umí také vypočítat a zvýraznit plochu ohraničenou křivkou v grafu. Můžete tak například numerickou integrací rychlosti získat celkovou uraženou dráhu.

Okamžité nasazení do výuky

 • ZDARMA pro všechny žáky i učitele
 • BYOD (Windows, Android, iOS, Mac, Chromebook)
 • v češtině
 • jednoduché ovládání
 • možnost akreditovaného školení

Elegance a efektivita

 • automatická detekce připojených senzorů
 • přehledná pracovní plocha
 • jednoduché ovládání pomocí prstu či myši
 • automatická volba měřítka
 • veličiny lze podle potřeby přejmenovat

Vizualizace pomocí grafů

 • více průběhů měření do jednoho grafu
 • více různých grafů pod sebou
 • přidávání popisků do grafů
 • jen naměřené body nebo spojování čarami
 • libovolné nastavení veličin na obou osách

Vizualizace pomocí hodnot

 • obrovský demonstrační měřák
 • nastavitelný počet desetinných míst

Vizualizace pomocí tabulek

 • přehledný seznam naměřených hodnot
 • jednoduchý export do tabulkového editoru

Měření

 • nastavení doby a frekvence/periody měření
 • lze měřit více senzory současně
 • možnost nepřerušeného sběru dat (pokud není jasné, jak dlouho bude měření trvat)
 • možnost spuštění měření podmíněné dosažením určité hodnoty (trigger)
 • režim zaznamenávání jednotlivých událostí s ručním vkládáním hodnot některých veličin (např. při měření závislosti tlaku na objemu)

Nástroje pro analýzu dat

 • odečet naměřených hodnot
 • jednoduchá statistika
 • proložení dat přímkou či složitějšími matematickými funkcemi
 • přiblížení části grafu
 • numerická integrace (výpočet plochy pod křivkou)
 • numerická derivace

Přidávání dopočítávaných veličin

Můžete nadefinovat nové veličiny dopočítávané vzorcem s využitím dat ze senzorů. Lze tak například vytvořit veličinu "okamžitý výkon" počítanou jako součin proudu a napětí. Využít můžete sčítání, odečítání, násobení, dělení, mocniny a odmocniny, logaritmy, ale také třeba derivace.

Některé další možnosti programu

 • před měřením lze některé senzory vynulovat
 • žáci mohou kreslit do grafu předpovědi
 • volba jednotek (u teploměru např. °C, K a °F)
 • náhodné generování předloh pro aktivitu „napodobování grafů sonarem”
 • senzory lze v případě potřeby kalibrovat a kalibraci uložit přímo do paměti senzoru
 • učitel může připravit více stránek s různými objekty (grafy, tabulky, displeje, texty, ...)
 • nastavení celého měření lze uložit a příště už začít rovnou měřit

Jaké senzory můžete připojit

Graphical Analysis je kompatibilní s klasickými drátovými senzory i s novými senzory Vernier Go Direct.

Senzory se připojují bezdrátově (Bluetooth) nebo přes USB (buď mají vlastní USB, nebo s využitím některého z rozhraní Go!Link, LabQuest Mini, LabQuest Stream či LabQuest 2).

Připojit můžete drátově i bezdrátově více čidel i více rozhraní současně.

Návod na připojení čidel Go Direct k aplikaci Graphical Analysis: www.vernier.cz/GA-pripojeni

Požadavky na operační systém

 • Windows 7 a novější (pro bezdrátové připojení Windows 10)
 • Android 6.01 a novější
 • iOS 11 a novější
 • ChromeOS 57 a novější
 • Mac OS X 10.11 a novější

Zdarma ke stažení

Zdarma pro Windows, Android, iOS, Chromebook i Mac – stáhnout.

Manuály


© 2020 Edufor s. r. o. – výhradní dovozce produktů Vernier do České republiky