seznam produktů

PH Sensor

čidlo kyselosti

Objednávkový kód: PH-BTA

Cena (včetně DPH a všech ostatních poplatků): 5 957 Kč

pH Sensor – čidlo kyselosti

Čidlo kyselosti použitelné nejen v chemických experimentech.

Co je to pH

Kyselost neboli pH (anglicky potential of hydrogen, potenciál vodíku, též vodíkový exponent) je definována jako záporně vzatý dekadický logaritmus aktivity oxoniových kationtů:

pH = - log(a(H3O+)),

kde a značí aktivitu iontu (H3O+). V chemii toto číslo vyjadřuje, zda vodný roztok reaguje kysele, či naopak alkalicky (zásaditě). Jedná se o logaritmickou stupnici s rozsahem hodnot od 0 do 14; přitom neutrální voda má pH rovno 7. U kyselin je pH < 7 (čím menší číslo, tím "silnější" kyselina), naopak zásady mají pH > 7 (čím větší číslo, tím "silnější" zásada). Více o pH a způsobech jeho měření.

Technické parametry

Rozsah: 0 - 14 pH

Citlivost: 0,005 pH

Provozní teplota: 5 °C až 80 °C

Možnost uložení kalibrace přímo do senzoru (není tak potřeba řešit kalibrování znovu a znovu).

Jak čidlo kyselosti pracuje

Čidlo obsahuje elektrodu z Ag/AgCl a vytváří výstupní napětí, které se mění s kyselostí prostředí. Pro pH = 7  je toto napětí 1,75 V, jeho přírůstek o 0,25 V odpovídá úbytku pH o 1 (analogicky úbytek o 0,25 V představuje přírůstek pH o 1).

Některá možná použití

  • sledování změn kyselosti během chemických reakcí, typicky např. při titraci
  • studium kyselin a zásaditých roztoků včetně těch nejdostupnějších (např. ocet) apod.
  • studium kyselých dešťů
  • sledování kvality vodních zdrojů apod.
  • titrace – pro snadnější použití společně s čítačem kapek použijte šablonu titrace.gmbl (zip

Upozornění

  • Není-li senzor používán, je třeba uchovávat ho v lahvičce s přechovávacím roztokem (je součástí balení).
  • Tuto jednomembránovou elektrodu nelze využít k měření roztoků obsahujících chemikálie reagující se stříbrem – sulfidové anionty, tris(hydroxymethyl)aminomethanový pufr v biochemických experimentech, roztoky proteinů. V takovém případě použijte pH senzor s plochou dvoumembránovou elektrodou (FPH-BTA).
  • Záruka na tento senzor se nevztahuje na rozbití skleněné elektrody v důsledku hrubého zacházení.

Videa

seznam videí (2 česky, 3 anglicky)

Experimenty

seznam experimentů (30 česky, 56 anglicky)

Manuály

Záruka: 5 letMožná také hledáte

GDX-PH  Go Direct pH - Go Direct pH senzor  6 559 Kč
FPH-BTA  Flat pH Senzor (Tris Compatible) - čidlo kyselosti  7 461 Kč
VDC-BTD  Vernier Drop Counter - čítač kapek  6 559 Kč
ORP-BTA  ORP Sensor - senzor oxidačně-redukčních potenciálů  6 919 Kč
CON-BTA  Conductivity Probe - elektroda pro měření vodivosti  7 521 Kč
SAL-BTA  Salinity Sensor - čidlo slanosti  8 965 Kč
COL-BTA  Colorimeter - kolorimetr  7 702 Kč
TRB-BTA  Turbidity Sensor - zákaloměr (nefelometr)  7 461 Kč
MSTIR  Microstirrer  581 Kč
PH-BUFCAP  pH Buffer Capsules Kit - pufry pro kalibraci pH senzorů  2 046 Kč
PH-SS  pH Storage Solution - náhradní skladovací roztok pro pH čidla  1 504 Kč
BTL  pH Storage Bottles (pkg of 5)  646 Kč
GO-LINK  Go!Link - rozhraní pro připojení senzorů k počítači přes USB  4 513 Kč
STIR  Stir Station - magnetická míchačka  9 266 Kč
CCS-BTA  Proudově stabilizovaný zdroj pro elektrochemii  5 054 Kč

© 2024 Edufor s. r. o. – výhradní dovozce produktů Vernier do České republiky