Bezdrátové připojování senzorů Vernier

Čidla Go Direct lze připojovat bezdrátově přes Bluetooth a také přímo do PC přes USB.
Pro bezdrátové i USB připojování klasických čidel -BTA a -BTD využijte rozhraní LabQuest Stream.
Software Graphical Analysis je ZDARMA pro Windows, Android, iOS, Chromebook i Mac.


VŠE     CHEMIE     FYZIKA     PŘÍRODOPIS© 2019 Edufor s. r. o. – výhradní dovozce produktů Vernier do České republiky