zpět na seznam videí

Videonávod: Boyleův-Mariottův zákonPoužité pomůcky

Rozhraní Go!Link

Místo rozhraní Go!Link lze použít jedno rozhraní LabQuest, LabQuest Mini nebo LabPro.

Tlakové čidlo GPS-BTA

Může být nahrazeno barometrem BAR-BTA společně s doplňkovou sadou k tlakovému senzoru (PS-ACC). V takovém případě je ale potřeba dbát na to, aby nebyly překračovány meze, v nichž je barometr schopen bezpečně měřit (zhruba 80-120 kPa). doporučujeme proto před přišroubováním stříkačky k barometru nastavit píst na hodnotu 17 ml a proměřovat závislost v rozsahu od 14 do 20 ml. Kvůli menšímu rozsahu jsou také výsledky méně názorné.


© 2024 Edufor s. r. o. – výhradní dovozce produktů Vernier do České republiky