zpět na seznam videí

Video: Galvanické poměďováníMetodické listy pro učitele: galvanicke-pomedovani.pdf

Použité pomůcky

proudově stabilizovaný zdroj pro elektrochemii Vernier CCS-BTA se zabudovaným ampérmetrem

datalogger LabQuest 2

laboratorní váhy Ohaus Scout Pro 602

Je možné použít i váhy s nižší váživostí, např. Ohaus Scout Pro 402, Ohaus Scout Pro 202 nebo Ohaus Scout Pro 123.


© 2023 Edufor s. r. o. – výhradní dovozce produktů Vernier do České republiky