zpět na seznam videí

Videonávod: Závislost tlaku na teplotě (Charlesův zákon)Použité pomůcky

Rozhraní Go!Link

Místo rozhraní Go!Link lze použít jedno rozhraní LabQuest, LabQuest Mini nebo LabPro.

Tlakové čidlo GPS-BTA

Může být nahrazeno barometrem BAR-BTA společně s doplňkovou sadou k tlakovému senzoru (PS-ACC). V takovém případě je ale potřeba dbát na to, aby nebyly překračovány meze, v nichž je barometr schopen bezpečně měřit (zhruba 80-120 kPa). Začnete-li měřit s vodou o pokojové teplotě, je vhodné nepřekračovat při dalším měření teplotu zhruba 70 °C. Čidlu sice nehrozí bezprostřední zničení, naměřené hodnoty nad touto teplotou však již nebudou kvůli omezenému rozsahu čidla odpovídat realitě.

USB teploměr Vernier Go!Temp

USB teploměr Vernier Go!Temp lze nahradit nerezovým teploměrem Vernier TMP-BTA zapojeným do rozhraní Vernier Go!Link, LabQuest, LabQuest Mini nebo LabPro.


© 2024 Edufor s. r. o. – výhradní dovozce produktů Vernier do České republiky