Experimenty s Vernierem na Gymnáziu Cheb

Experimenty zpracovali Mgr. Lucie Filipenská a Mgr. Pavel Böhm.

Pouťový balónek v metru

Pomocí akcelerometru jsme měřili zrychlení v metru a také jsme se dívali, co dělá pouťový balónek naplněný héliem.

Hookeův zákon

Pomocí sonaru a siloměru jsme zkoumali deformační křivky různě silných měděných drátů.

Pohyb skákajícího míče

Pomocí sonaru jsme sledovali polohu, rychlost a zrychlení skákajícího gymnastického míče.

Vernier ve výtahu

Během jízdy výtahem jsme měřili tíhu člověka a dvou dalších předmětů a atmosférický tlak v kabině výtahu.

Kam síla, tam zrychlení

Pomocí siloměru a akcelerometru jsme sledovali souvislost mezi silou a zrychlením při pohybu tělesa.

Povrchové napětí

Pomocí siloměru jsme měřili sílu potřebnou k odtržení špejle z hladiny čisté vody a vody s jarem.

Volný pád

Pomocí siloměru jsme tisíckrát za sekundu zaznamenávali tíhu předmětu během volného pádu.

Tlumený periodický pohyb

Vozíček jsme nechali sjíždět po nakloněné rovině a pružně odrážet od zarážky. Jeho pohyb jsme měřili sonarem.

Rozjíždění vozíčku (urychlovaného závažím)

Pomocí závaží zavěšeného přes kladku jsme rozjížděli vozíček a jeho pohyb měřili sonarem.

Tření při pohybu vozíčku

Pomocí sonaru jsme zjišťovali zpomalený pohyb vozíku v důsledku působení slabé (ale nenulové) třecí síly.

... více o systému Vernier