Experimenty s Vernierem a další inspirace

Experimenty dle produktů

Klikněte na kód produktu, pro který chcete zobrazit seznam odkazů na experimenty.

30V-BTAjednoduchý voltmetr s rozsahem ±30 V
3D-BTA3D akcelerometr - čidlo zrychlení (až 5 g)
ACC-BTAakcelerometr - čidlo zrychlení (do 25 g)
AK-RMVRotational Motion Accessory Kit
ANM-BTAanemometr (měří rychlost větru)
B-SPAdržák kladky
BAR-BTAbarometr
BB-BTABreadboard Cable
BD-HRBjednoduchý digitální mikroskop
BD-HRBIOL digitálním mikroskop - sada pro biologii
BL-DBSBlue Digital Bioimaging System
BLKrozšiřující souprava pro mechanické srážky
BPS-BTAsenzor tlaku krve
BTA-NXTLEGO Link
CA-BTAsonda vápenatých kationtů
CCS-BTAProudově stabilizovaný zdroj pro elektrochemii
CFAAparatura pro studium dostředivé a ostředivé síly
CL-BTAsonda chloridových aniontů
CM-OEKsada pro demonstraci sčítání barev
CO2-BTAčidlo oxidu uhličitého
COL-BTAkolorimetr
CON-BTAelektroda pro měření vodivosti
CRG-BTAelektroskop - detektor elektrického náboje
CZ-VDSSouprava pro mechaniku s kladkou
DCP-BTAampérmetr
DCU-BTDDigital Control Unit
DFS-BTAsiloměr se 2 rozsahy
DO-BTAčidlo ve vodě rozpuštěného kyslíku
DRM-BTDdetektor radioaktivního záření (α, β, γ)
DVP-BTAvoltmetr
EHR-BTAměřič srdečního tepu
EKG-BTAčidlo pro EKG
EPVEngineering Projects with NI LabVIEW and Vernier
ESK-CRGsouprava pro elektrostatiku
ETH-BTAčidlo ethanolu
EZ-TMPčidlo ethanolu
FLO-BTAčidlo rychlosti toku
FP-BTAplošný siloměr
FP-BTDplošný siloměr
FPH-BTAčidlo kyselosti
GC-MINIplynový chromatograf
GNM-BTAgoniometr
GO-MOTsonar - USB čidlo polohy a pohybu
GO-TEMPčidlo pro měření teploty
GPS-BTAčidlo tlaku plynu
GW-TEMPbezdrátový teploměr
HCS-BTAampérmetr (do 10 A)
HD-BTAsenzor síly stisku ruky
HGH-BTAsnímač srdečního tepu
CHEM-POLpolarimetr
INA-BTAzesilovač napětí
IRT-BTAinfrateploměr (bezdotykový)
K-BTAsonda draselných kationtů
LABQrozhraní LabQuest
LABQ2přenosný datalogger
LGA-BTAčidlo malých zrychlení (5 g)
LPLogger Pro 3
LQ-VIEWLabQuest Viewer
LS-BTAluxmetr - čidlo intenzity světla
MCA-BTAmikrofon
MD-BTDsonar - čidlo polohy a pohybu
MG-BTAčidlo magnetického pole (teslametr)
MLT-BTABodotávek
NH4-BTAsonda amonných kationtů
NO3-BTAsonda dusičnanových aniontů
NODE-CLIMAClima NODE Module
NODE-CO2Clima NODE Module
NODE-IANODE Sensor Platform for iOS and Android
NODE-IA-CLIMANODE Sensor Platform for iOS and Android
NODE-IOSNODE Sensor Platform for iOS
NODE-IOS-CLIMANODE Sensor Platform for iOS + Clima NODE Module
NODE-THERMATherma NODE Module
O2-BTAčidlo plynného kyslíku
ODO-BTAOptický senzor koncentrace rozpuštěného kyslíku
OEKsouprava pro optiku
OHSP-123Scout Pro 120g (0.001)
OHSP-2001Scout Pro 2000g (0.1)
OHSP-202Scout Pro 200g (0.01)
OHSP-4001Scout Pro 4000g (0.1)
OHSP-401Scout Pro 400g (0.1)
OHSP-402Scout Pro 400g (0.01)
OHSP-6001Scout Pro 6000g (0.1)
OHSP-601Scout Pro 600g (0.1)
OHSP-602Scout Pro 600g (0.01)
ORP-BTAsenzor oxidačně-redukčních potenciálů
PAD-VDSFriction Accessory
PAMPPower Amplifier
PFPicket Fence
PF-CARTCart Picket Fence
PH-BTAčidlo kyselosti
PS-EDUProScope EDU
PYR-BTAPyranometr (solarimetr)
RH-BTAčidlo relativní vlhkosti vzduchu
RMBpás pro monitorování dýchání
RMV-BTDčidlo rotačního pohybu
SAL-BTAčidlo slanosti
SD-EP-DXEngineering Projects with NI LabVIEW Deluxe Package
SDAQ SensorDAQ
SLM-BTAhlukoměr
SMS-BTApůdní vlhkoměr
SPAkladka s nízkým třením
SPR-BTAspirometr
ST-AIRvýbojová trubice se vzduchem
ST-ARvýbojová trubice s argonem
ST-CARbezpečný zdroj pro výbojové trubice
ST-CO2výbojová trubice s oxidem uhličitým
ST-Hvýbojová trubice s vodíkem
ST-HEvýbojová trubice s heliem
ST-Nvýbojová trubice s dusíkem
ST-NEvýbojová trubice s neonem
ST-SPSbezpečný zdroj pro 1 výbojovou trubici
STIRmagnetická míchačka
STS-BTAbodové teplotní čidlo
SVISspektrometr
SVIS-FIBERoptické vlákno pro SpectroVis
SVIS-PLspektrofotometr
TCA-BTAtermočlánek
TILT-BTAjednoduchá světelná sonda
TMP-BTAnerezové teplotní čidlo
TPL-BTAExtra Long Temperature Probe
TRACKOptická lavice + dráha pro mechaniku
TRB-BTAzákaloměr (nefelometr)
UVA-BTAčidlo UVA záření
UVB-BTAčidlo UVB záření
V-SPECVernier Spectrometer
VCBVernier Circuit Board
VDC-BTDčítač kapek
VDSsouprava pro mechaniku
VGPSVernier GPS Sensor
VP-BTAjednoduchý voltmetr s rozsahem ±10 V
VPG-BTDoptická závora
VPLVystřelovač projektilů (pro studium vrhů a pádů)
VRM-BTDdetektor radiace (α, β, γ)
VSP-EMVernier Emissions Spectrometer
VSP-UVVernier UV-VIS Spectrophotometer
WDSWater Depth Sampler
WDSSbezdrátový akcelerometr, výškoměr a siloměr
WRT-BTAPřesné velkorozsahové teplotní čidlo
WU-PRO-IWattsUp Pro International Model

Experimenty s nejčastěji používanými senzory v biologii

koncentrace kyslíku koncentrace CO2 EKG dynamometr spirometr

Experimenty s Vernierem na Gymnáziu Matyáše Lercha v Brně


Experimenty s Vernierem na Gymnáziu a ZUŠ Šlapanice


Experimenty s Vernierem na Gymnáziu Teplice


České stručné náměty na experimenty vycházející z originálních knih od Vernieru


Připravujeme

Agronomie s Vernierem

obálky knihy Water Quality with Vernier

Experimenty s nejčastěji používanými senzory v chemii

chemicky odolný teploměr pH senzor konduktometr spektrometr

Chemické experimenty od pracovníků pedagogických kateder VŠ


Experimenty s Vernierem na Gymnáziu a ZUŠ Šlapanice


Experimenty s Vernierem na Gymnáziu Teplice


Experimenty s Vernierem na Gymnáziu Matyáše Lercha v Brně


České stručné náměty na experimenty vycházející z originálních knih od Vernieru


Připravujeme

Pokročilá chemie s Vernierem

obálky knihy Advanced Chemistry with Vernier

Videonávody pro učitele

www.vernier.cz/video

Krátké videonávody jsou určeny jako inspirace a také k tomu, aby učitelé rychle a pohodlně ovládli základní funkce Vernieru.

Fyzikální experimenty na Gymnáziu Cheb

Ke každému z 10 krátkých videí pro žáky jsou vytvořené úkoly nebo pracovní listy.

Vernier Training Video Library

Krátké video mnohdy řekne mnohem více než několik odstavců textu. Mnoho desítek krátkých (často jen okolo 1 minuty) videí poskytuje návody a inspiraci na práci s Vernierem.

Online knihy s návody na experimenty

Vyberte z desítek knih setřízených do 14 oborů. V pravém sloupci pak najdete aktivní odkazy na jednotlivé experimenty popsané v knize. Od tištěné verze se tyto elektronické návody liší ve dvou bodech:

  1. přes všechny stránky je nápis Evaluation copy,
  2. elektronické verze neobsahují řešení/ukázky naměřených hodnot a důležité metodické informace pro učitele.

Innovative Uses of Vernier Technology

Učitelé ve své každodenní praxi často vymýšlejí různá neobvyklá řešení, netradiční metody využití a zlepšováky. Zde je seznam desítek takových námětů.

Máte také zajímavý nápad a chcete se o něj s ostatními podělit? Napište nám na info@vernier.cz.

Lab Creator & Lab Organizer

Vytvořte pomocí online editoru pro své žáky laboratorní instrukce (nebo upravte již předpřipravené) a uložte je do svých školních LabQuestů.

Editor umožňuje formátování podobně jako ve Wordu, vkládání obrázků atd.

Časopis Caliper

Dvakrát za rok vychází elektronicky pro uživatele Vernieru časopis Caliper. Dozvíte se o horkých novinkách, námětech na využití atd.

Experimenty s Vernierem na Gymnáziu Matyáše Lercha v Brně


Soutěžní experimenty s USB teploměrem Vernier Go!Temp

Na začátku roku 2011 probíhala soutěž o nejlepší či nejlépe provedený experiment s teploměrem Vernier Go!Temp.

Experimenty vzniklé v rámci soutěže


Měření radiace s českým detektorem Gamabeta a LabQuestem

Objevili jsme způsobm, jak český detektor Gamabeta připojit k LabQuestu místo originálního detektoru radiace od Vernieru. Pochopitelně ale dál měří pouze beta a gama záření – narozdíl od Vernier DRM-BTD, který umí měřit i alfa záření.

Článek o propojení Gamabety s LabQuestem


© 2016 Edufor s. r. o. – výhradní dovozce produktů Vernier do České republiky